Aktie-Ansvar Kvanthedge

Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Utveckling 1 år- 26.49 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
102.95 SEK
Kursförändring en dag
- 1.1 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.02 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Ak
Aktie-Ansvar Kvanthedge

Aktie-Ansvar Kvanthedge är en dagligt handlad hedgefond som styrs av en kvantitativ och systematisk modell som utgår från ekonomisk teori. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tiden. Förvaltarna har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och skeenden som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Målet för fonden är att över tid ge en positiv avkastning som inte förväntas korrelera med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar.

ISIN
SE0003428135
Kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 oktober 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Björn Löfdahl
Förvaltat fonden sedan
25 maj 2017
Aktie-Ansvar ABBox 55659111 46 Stockholm
+46 8 58881100http://www.aktieansvar.se
Kort ränta
507.5 %
Aktier
55.0 %
Nordea Hypotek AB Säkerställda O
16.3 %
Stadshypotek AB
14.6 %
Euro Bund Future June 20
12.0 %
Stadshypotek AB
8.2 %
Swedbank Hypotek AB
8.1 %