SEB Asset Sel Opportun C SEK - Lux

Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Utveckling 1 år+ 15.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
140.19 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.16 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.57 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
SE
SEB Asset Sel Opportun C SEK - Lux

Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. För att investera i fonden bör man kunna tåla nedgångar i fondandelsvärdet om åtminstone 20-30 procent under enskilda år. Fondens innehav valutasäkras, vilket innebär att den svenska kronans utveckling inte bör påverka fondandelsvärdets utveckling. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument och får placera mer än 35 % i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en och samma emittent.

ISIN
LU0425994331
Kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 juni 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Hans-Olov Bornemann
Förvaltat fonden sedan
8 juni 2009
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
325.8 %
Aktier
199.2 %

Största regioner

Kanada 36.2 %
USA 18.5 %
Euroland 14.3 %
Asien tillväxt 10.7 %

Största branscher

Teknik
34.2 %
Finans
15.6 %
Industri
7.9 %
Konsument, cyklisk
7.6 %
Råvaror
6.8 %
Sjukvård
6.6 %
3 Month Euribor Future Dec20
43.8 %
3 Month Sterling Short Sterling Future Dec20
41.6 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
21.6 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
20.6 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
16.5 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
15.7 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer