SEB Diversified V8 C SEK - Lux

Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Utveckling 1 år+ 13.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
118.29 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.92 %
Varav förvaltningsavgift
0.85 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
SE
SEB Diversified V8 C SEK - Lux

Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid en förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid en förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden den eftersträvar absolut avkastning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Fondförvaltarna använder sig i hög utsträckning av derivatinstrument och investeringstekniker för att öka avkastningen, minska transaktionskostnader och/eller skydda portföljen mot vissa risker. Andelsklassen valutasäkras i svenska kronor.

ISIN
LU0425992632
Kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 juni 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Hans-Olov Bornemann
Förvaltat fonden sedan
4 juni 2009
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
257.3 %
Aktier
79.4 %
3 Month Sterling Short Sterling Future Dec20
66.2 %
3 Month Euribor Future Dec20
33.2 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
21.3 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
20.8 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
18.9 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%
18.4 %
Svenska Staten
9.9 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer