Allianz Thailand Equity A EUR

Thailand
Utveckling 1 år- 29.59 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
495.05 EUR
Kursförändring en dag
- 0.42 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
60 %
Årlig avgift
2.32 %
Varav förvaltningsavgift
2.25 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Thailand Equity A EUR

Fonden investerar i tillgångar i Thailand.

ISIN
LU0348798009
Kategori
Thailand
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 oktober 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ho Yin Pong
Förvaltat fonden sedan
1 april 2011
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.4 %

Största regioner

Asien tillväxt 98.1 %
Asien 1.9 %

Största branscher

Konsument, stabil
16.1 %
Kommunikation
14.4 %
Energi
12.5 %
Råvaror
10.5 %
Industri
9.2 %
Finans
8.5 %
CP All PCL
6.5 %
Ptt PCL
5.8 %
Advanced Info Service PCL
5.0 %
PTT Exploration & Production PCL
4.9 %
Sri Trang Gloves Thailand PCL
4.7 %
Siam Cement PCL
3.6 %
Airports Of Thailand PLC
3.4 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL
3.1 %
Charoen Pokphand Foods PCL
2.9 %
Intouch Holdings PCL DR
2.8 %