Wells Fargo (Lux) WF US HY Bd A USD Acc

Ränte - dollar obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 4.09 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
190.7 USD
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.68 %
Varav förvaltningsavgift
1.45 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
We
Wells Fargo (Lux) WF US HY Bd A USD Acc

Fonden strävar efter en totalavkastning som består av en hög nivå på löpande intäkter och värdestegring genom att under normala marknadsvillkor investera minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i företagsobligationer i amerikanska företag (inklusive högst 10 procent i banklån) som har en lägre kreditvärdering (dvs. är lägre värderade än Baa av Moody’s eller lägre än BBB av Standard & Poor’s eller, om de saknar värdering, har fastställts vara av jämförbar kvalitet av fonden) (ofta kallade ”högavkastande” värdepapper eller ”skräpobligationer”), och högst 20 procent av de totala tillgångarna i preferensvärdepapper, konvertibla obligationer, obligationer med optioner och amerikanska skuldförbindelser. Amerikanska skuldförbindelser är värdepapper som emitterats av företag med säte i USA eller som bedriver en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet i USA.

ISIN
LU0353189920
Kategori
Ränte - dollar obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 april 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Niklas Nordenfelt
Förvaltat fonden sedan
1 april 2008
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. Luxembourg
http://www.wellsfargoworldwidefund.com
Lång ränta
96.3 %
Kort ränta
3.3 %
Övrigt
0.4 %
Era Group Inc 7.75%
2.0 %
CCM Merger Inc. (Motor City) 6%
1.9 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 5.25%
1.7 %
Allison Transmission Inc. 5%
1.5 %
KAR Auction Servic 5.13%
1.5 %
Cardtronics plc 5.5%
1.4 %
TerraForm Power Operating, LLC 4.25%
1.4 %
Sprint Capital Corporation 8.75%
1.3 %
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5%
1.3 %
Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.38%
1.2 %