Adrigo Hedge

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år- 11 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
138.23 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.2 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.14 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
80 %
Ad
Adrigo Hedge

Fondens målsättning är att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens. Fonden är en s k hedgefond och jämför sig i sin förvaltning inte med ett marknadsindex utan med den riskfria räntan, här definierad som STIBOR 30 dagar.

ISIN
SE0001862426
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 december 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Staffan Östlin
Förvaltat fonden sedan
5 november 2019
Adrigo Asset Management ABGrev Turegatan 14114 46 Stockholm
+46 8 50588710http://www.adrigo.se
Kort ränta
74.5 %
Aktier
25.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 80.6 %
Storbritannien 16.0 %
USA 4.8 %
Euroland -1.5 %

Största branscher

Sjukvård
31.0 %
Konsument, cyklisk
20.6 %
Energi
16.0 %
Råvaror
16.0 %
Industri
8.2 %
Kommunikation
7.3 %