Legg Mason WA EM TR Bd A USD Acc

Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Utveckling 1 år- 1.11 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
177.52 USD
Kursförändring en dag
- 0.5 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.78 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Le
Legg Mason WA EM TR Bd A USD Acc

Fonden investerar i obligationer som emitteras av stater och företag i tillväxtmarknadsländer. l I normala fall ska minst 55 procent av fondens nettotillgångar investeras i obligationer som emitterats i US-dollar, och minst 60 procent av fondens nettotillgångar ska investeras i statsobligationer.

ISIN
IE00B19Z5636
Kategori
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 maj 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
20 februari 2004
Legg Mason Investments (Ireland) LimitedArthur Cox Building, Earlsfort Terrace Dublin
Lång ränta
94.6 %
Kort ränta
3.7 %
Övrigt
1.7 %
Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M)
9.3 %
Indonesia (Republic of) 8.38%
2.4 %
First Abu Dhabi Bank 5.25%
2.4 %
KazTransGaz JSC 4.38%
2.2 %
Lukoil International Finance BV 6.66%
1.9 %
RSHB Capital S.A. 8.5%
1.8 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
1.8 %
Pt Hutama Karya Persero 3.75%
1.7 %
Republic of Panama 4.5%
1.7 %
The Republic of Peru 2.78%
1.6 %