MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt A

Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Utveckling 1 år- 10.1 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-18)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
31.3 USD
Kursförändring en dag
- 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.64 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
MS
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt A

Fonden investerar sina tillgångar i räntepapper utgivna på tillväxtmarknader.

ISIN
LU0283960077
Kategori
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 februari 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Eric Baurmeister
Förvaltat fonden sedan
28 februari 2007
MSIM Fund Management (Ireland) LimitedThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Lång ränta
97.2 %
Kort ränta
3.7 %
Mexico (United Mexican States) 7.5%
5.5 %
Poland (Republic of) 0.03%
4.7 %
Russian Federation 6.9%
4.2 %
Brazil (Federative Republic) 10%
4.1 %
Republic of South Africa 8%
4.0 %
Russian Federation 7.95%
3.9 %
China (People's Republic Of) 3.13%
3.7 %
MS Liquidity Fds US Dollar Lqdy MS Rsrv
3.6 %
Secretaria Tesouro Nacional 10%
3.5 %
Thailand (Kingdom Of) 4.88%
3.3 %