AXA Rosenberg Jpn Enh Idx Eq AlpA JPYAcc

Japan
Utveckling 1 år- 10.73 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1484.09 JPY
Kursförändring en dag
+ 0.63 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.48 %
Varav förvaltningsavgift
0.35 %
Resultatbaserad avgift
AX
AXA Rosenberg Jpn Enh Idx Eq AlpA JPYAcc

Delfonden investerar främst i aktierna i större företag som är börsnoterade på Tokyobörsen. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som sitt index. Fondförvaltaren använder en egen systematisk aktieurvalsmodell för att finna företag som bedöms erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter i förhållande till deras branschmotsvarigheter, baserat på en analys av deras värde och vinstutsikter

ISIN
IE00B03Z0W36
Kategori
Japan
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 augusti 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
15 oktober 2013
AXA Rosenberg Management Ireland LtdAbbey Court Block C Dublin
+353 (0)1 790 3555http://www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Aktier
99.6 %
Kort ränta
0.4 %

Största regioner

Japan 100 %
Mellanöstern 0 %
Latinamerika 0 %
Storbritannien 0 %

Största branscher

Konsument, cyklisk
20.1 %
Industri
18.1 %
Sjukvård
12.8 %
Teknik
12.4 %
Finans
9.6 %
Kommunikation
8.5 %
Toyota Motor Corp
3.2 %
SoftBank Group Corp
2.3 %
Sony Corp
2.0 %
HONDA MOTOR
1.7 %
Keyence Corp
1.5 %
Astellas Pharma Inc
1.4 %
Nintendo Co Ltd
1.3 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1.2 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp
1.2 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
1.2 %