ODIN Sverige C

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 35.61 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
7515.89 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.2 %
Varav förvaltningsavgift
1.2 %
Resultatbaserad avgift
OD
ODIN Sverige C

Fonden investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag.

ISIN
NO0008000023
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 oktober 1994

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jonathan Schönbäck
Förvaltat fonden sedan
9 juni 2020
ODIN FonderFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aktier
98.0 %
Kort ränta
2.0 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 97.1 %
Euroland 2.9 %

Största branscher

Industri
40.6 %
Teknik
22.0 %
Sjukvård
10.8 %
Kommunikation
6.2 %
Konsument, cyklisk
6.0 %
Fastigheter
5.3 %