DNB Fund Renewable Energy retail A

Branschfond, ny energi
Utveckling 1 år+ 30.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1745.98 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.38 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.59 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
DN
DNB Fund Renewable Energy retail A

DNB Renewable Energy investerar i framtidens energikällor. Fonden investerar i bolag inom sol-, vatten-, och vindkraft och också i bolag verksamma inom energibesparing samt effektivisering av energiproduktion. Fonden letar även bolag som bättre kan ta tillvara den energi som redan produceras. Fonden är global, det vill säga att fondens medel placeras i bolag runt om i hela världen.

ISIN
LU0302296149
Kategori
Branschfond, ny energi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 augusti 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jon Sigurdsen
Förvaltat fonden sedan
3 januari 2011
DNB Asset Management SA13, rue Goethe1637 Luxembourg
+352 26 29 82 1http://www.dnbgroup.lu
Aktier
94.2 %
Kort ränta
5.8 %

Största regioner

USA 39.9 %
Euroland 26.4 %
Kanada 8.0 %
Asien tillväxt 7.5 %

Största branscher

Allmännyttigt
26.8 %
Industri
21.8 %
Råvaror
17.4 %
Teknik
11.2 %
Konsument, cyklisk
9.6 %
Energi
8.5 %