C WorldWide Global Equities Ethical 1A

Global, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 11.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
261.52 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.3 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.68 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
C
C WorldWide Global Equities Ethical 1A

Fonden replikerar C WorldWide Global Equities så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer. Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera i noggrant utvalda bolag över hela världen utifrån en trendbaserad och fokuserad investeringsfilosofi. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt.

ISIN
LU0122292328
Kategori
Global, tillväxtbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
27 december 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mattias Kolm
Förvaltat fonden sedan
1 september 2012
C WorldWide Fund Management S.A.Le Dôme (A), 15, rue BenderL – 1229 Luxembourg
http://www.cworldwide.com
Aktier
100 %

Största regioner

USA 50.2 %
Euroland 11.6 %
Japan 11.3 %
Europa exkl. euroland 11.1 %

Största branscher

Finans
24.6 %
Teknik
21.7 %
Konsument, stabil
14.4 %
Sjukvård
14.1 %
Konsument, cyklisk
10.5 %
Kommunikation
4.4 %