ODIN Fastighet C

Branschfond, fastighetsbolag övriga
Utveckling 1 år+ 5.61 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1431.24 SEK
Kursförändring en dag
- 2.1 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.92 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
OD
ODIN Fastighet C

Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

ISIN
NO0010062953
Kategori
Branschfond, fastighetsbolag övriga
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 augusti 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Nils Hast
Förvaltat fonden sedan
14 augusti 2020
ODIN FonderFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aktier
96.8 %
Kort ränta
3.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.4 %
Euroland 4.6 %

Största branscher

Fastigheter
93.3 %
Konsument, cyklisk
3.4 %
Industri
3.3 %