SKAGEN Tellus A

Ränte - euro globala obligationer
Utveckling 1 år- 7.57 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-18)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
119.18 NOK
Kursförändring en dag
- 0.38 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.8 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
SK
SKAGEN Tellus A

SKAGEN Tellus har en global placeringsinriktning. Fonden placerar huvudsakligen i statsobligationer, men kan även placera i emissioner från finansinstitut. Fondens strävan är att hitta undervärderade obligationer med god möjlighet till hög avkastning i form av reavinster, utöver ränta och möjlighet till valutaappreciering. Fondens basvaluta är EURO.

ISIN
NO0010327786
Kategori
Ränte - euro globala obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 september 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jane Tvedt
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2010
Skagen FonderSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Lång ränta
85.7 %
Kort ränta
14.3 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
10.2 %
United States Treasury Notes 1.5%
9.0 %
United States Treasury Notes 1.75%
8.4 %
United States Treasury Notes 1.13%
8.0 %
Croatia (Republic Of) 2.75%
7.3 %
Czech (Republic of) 1.2%
7.2 %
The Republic of Peru 6.9%
7.2 %
Norway (Kingdom Of) 3.75%
6.2 %
European Bank For Reconstruction & Development 6.45%
5.0 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%
4.6 %