Handelsbanken Realränte (A1 SEK)

Ränte - SEK obligationer, reala
Utveckling 1 år- 6.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-08-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
117.4 SEK
Kursförändring en dag
- 0.13 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ha
Handelsbanken Realränte (A1 SEK)

Fonden placerar i huvudsak i reala och nominella statsobligationer och statsskuldväxlar utgivna i svenska kronor. De utgivande staterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget AA- enligt Standard & Poor’s skala. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två och femton år. Tror vi på sjunkande marknadsräntor väljer vi en längre räntebindningstid och om vi tror på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Fonden placerar i reala – och nominella statsobligationer samt statsskuldväxlar. Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument skall vara utfärdade i svenska kronor med en i fonden sammantagen genomsnittlig duration på minst 2 år (730 dagar) och maximalt 15 år (5 475 dagar).

ISIN
SE0003613124
Kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 oktober 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Katarina Pascal
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2020
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder