ETF – Börshandlade fonder

ETF

Sök
Fondtyp
  Populära val
  Låg CO₂
  För att få denna märkning måste ETF:en ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

  Fondtyp
   Populära val
   Låg CO₂
   För att få denna märkning måste ETF:en ha lågt CO₂-riskvärde och ha en begränsad exponering mot fossila bränslen. För att dessa mått ska beräknas måste minst 67 procent av portföljens innehav täckas av Sustainalytics analys. Beräkningen av koldioxidmåtten görs kvartalsvis av Morningstar.

   Region/land
    Kategori
     Fondbolag
     Alla
     Risk
      Utdelningspolicy
       Oönskade innehav

       Oönskade innehav

       Filtrera bort ETF:er som investerar i bolag som är verksamma i oönskade branscher.

       Analysen görs av Morningstar som bygger sin data på Sustainalytics bedömning av ett bolags verksamhet.

        Resultat: 10 st
        ETF
        Ordlista
        Rating
        Morningstar Rating rangordnar ETF:er med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
        Årlig avgift
        Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar kostnader för ETF:er under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
        Hållbarhetsvärde
        Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra hållbarhetsarbete på ETF:er på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om ETF:er investerar i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
        Risk
        Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i ETF:en. Den baseras på hur mycket värdet ETF:en har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
        Aktiekurstabell
        Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF AccInvesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF AccInvesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF AccEquity3/5
        - 1.41 %+ 13.32 % 0.3 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)Equity4/5
        - 0.49 %+ 27.05 % 0.4 % 30 av 100Hög (6 av 7)
            
        iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD (Dist)iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD (Dist)iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD (Dist)Equity-
        - 0.69 % 0.25 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)Equity4/5
        - 0.5 %+ 13.41 % 0.15 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)Equity3/5
        - 1.3 %+ 10.48 % 0.46 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF - AccLyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF - AccLyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF - AccEquity3/5
        - 1.32 %+ 11.96 % 0.3 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)Equity4/5
        - 0.65 %+ 14.58 % 0.3 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DEquity-
        - 0.46 %+ 13.57 % 0.12 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CEquity4/5
        - 0.75 %+ 14.8 % 0.3 % 27 av 100Hög (6 av 7)
            
        Xtrackers STOXX Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1CXtrackers STOXX Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1CXtrackers STOXX Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1CEquity3/5
        - 1.31 %+ 12.04 % 0.3 % 27 av 100Hög (6 av 7)