Sök
Fundtype
  Populära val
  Låg CO₂
  Low CO2

  Fundtype
   Populära val
   Låg CO₂
   Low CO2

   Region/land
    Kategori
     Company
     Alla
     Risk
      Utdelningspolicy
       Oönskade innehav

       Unwanted holdings

       Filter out investment funds that invest in companies in unwanted industries.

       The analysis is done by Morningstar which is based on Sustainalytics assessment on the operation of a company.

        Investment funds
        Ordlista
        Rating
        Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter.
        Årlig avgift
        Årlig avgift är ett totalkostnadsmått som visar fondens kostnader under det senaste bokslutsåret. Förutom förvaltningsavgiften inkluderas även avgifter till tillsynsmyndigheter, förvaringsinstitut och revisor, samt räntekostnader och skatt.
        Hållbarhetsvärde
        Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond.
        Risk
        Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.