Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Våra sparformer

Vad är en kapitalförsäkring?

Med Nordnet Kapitalförsäkring kan du, precis som våra vanliga depåer, placera i aktier på sju marknader, välja bland drygt 1 000 fonder och investera i warranter och minifuturer.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,447 % år 2018).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig & omyndig) samt för företag.

Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton konstadsfria. Nordnet tar varken ut någon depå- eller årsavgift.

Läs mer om Kapitalförsäkring

Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du en avkastningsskatt, som dras varje kvartal.

Under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked ser du din upplupna avkastningsskatt. Det är den avkastningsskatt du kommer att debiteras i slutet av varje kvartal, förutsatt att inga uttag sker under året. Vid uttag debiteras en andel av den upplupna skatt som ändå skulle debiteras i slutet av varje kvartal för motsvarande uttagsbelopp.

Din avkastningsskatt baseras på följande;

 • Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året.
 • Samtliga insättningar under året. Insättningar under andra halvan av året (1 juli - 31 december) tas bara upp till halva värdet eftersom du har kortare tid på dig att få avkastning på dina pengar.

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregårende år + 1 procentenhet. Därtill finns ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Uträkningen för 2018 är (0,49 % + 1 %)  * 30% = 0,447 %

Detta innebär att skatten för 2018 blir 0,447 % av kapitalunderlaget.

Ett räkneexempel

Du har 100 000 kr i ingående värde 2018, du sätter in 50 000 kr första halvåret, och 50 000 kr andra halvåret. Det innebär att din skatt beräknas på 175 000 (=100 000 + 50 000 + 25 000)

Avkastningsskatt = 175 000 * 1,49 % * 30 %

Förenklat uttryckt är din avkastningsskatt = 175 000 * 0,447%

Vilka värdepapper kan jag investera i?

På Nordnets Kapitalförsäkring får man placera i följande innehav:

Innehav och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/Köpenhamn
 • Aktie upptagna till handel på Oslo Börs och Oslo Axess
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market (NGM)
 • Aktier upptagna till handel på Deutsche Börse-Xetra och andra tyska regionala parkettbörser
 • Aktier som handlas på Spotlight Stock Market
 • Aktier som handlas på First North
 • Aktier som handlas på Nordic MTF
 • Övriga aktier som handlas på en reglerad marknad/MTF eller motsvarande marknadsplats i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Kanada och USA enligt Nordnets ordinarie utbud.

Övriga innehav:

 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder)
 • Övriga fonder enligt Nordnets ordinarie utbud
 • Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform
 • Obligationer, konvertibler och förlagslån som handlas på Nasdaq OMX Stockholm, SOX, NGM, First North och Spotlight Stock Market
 • S.k. Open End-certifikat som är klassade som överlåtbara värdepapper
 • Tecknings-, inlösen- och utdelningsrätter
 • Teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier vid nyemission
 • Warranter,minifutures och vissa certifikat

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Kan jag flytta in värdepapper på min kapitalförsäkring?

Du kan inte flytta värdepapper till Nordnets kapitalförsäkring. Vill du flytta innehav från en annan depå till kapitalförsäkringen måste du sälja av det du har i depån för att sedan göra en kontantöverföring.

Information om kontantöverföringar finner du under menyfliken min depå följt av Flyttar pengar internt eller Insättningar.

Observera att privata kapitalförsäkringar har ett eget bankkontonummer för insättningar. Detta bankkontonummer återfinns längst ner på sidan när du är inloggad på din kapitalförsäkring.

Varför kan jag inte ta ut mina sista 1 000 kronor av det tillgängliga saldot från min kapitalförsäkring?

För att undvika att du som kund övertrasserar din kapitalförsäkring behöver du ha ett värde om minst 1 000 kronor på din kapitalförsäkring, så att skatt och eventuella avgifter kan dras utan att saldot blir negativt. Dessa 1 000 kronor kan vara kontanta medel, eller investerade i finansiella instrument som daglighandlade fonder eller aktier med god omsättning.

Exempel: Lotta har en kapitalförsäkring med ett totalt värde på 1 500 kronor. Lotta vill ta ut 700 kronor. Eftersom uttaget skulle medföra att värdet på Lottas kapitalförsäkring understeg beloppsgränsen (1 000 kronor) kan hon inte göra önskat uttag. Istället har hon möjlighet att välja ett av nedan två alternativ:

1. Välja att behålla kapitalförsäkringen och låta 1 000 kronor i värde stå kvar. För Lotta innebär det alltså att hon kan ta ut 500 kronor (det vill säga det belopp som överstiger 1 000 kronor av det totala värdet).

2. Förutsatt att Lotta har haft sin kapitalförsäkring i mer än ett år, kan hon välja att avsluta den helt och därmed få ut hela värdet. För Lotta innebär det alltså att hon tar ut 1 500 kronor och att engagemanget avslutas.


Kan jag handla med derivat i en kapitalförsäkring?

Ja, du kan delvis handla med derivat i din kapitalförsäkring. Warranter, turbowarranter, minifuturer och vissa certifikat är tillåtna.

Kan jag utnyttja belåning i min kapitalförsäkring?

Ja, det är möjligt att belåna dina värdepapper på en kapitalförsäkring. Hur mycket du kan låna styrs dels av belåningsvärdet på dina värdepapper och depåns kreditlimit samt dels av om du har andra krediter beviljade.


De pengar du lånar kan du antingen handla värdepapper för eller ta ut från depån som likvida medel. Ränta beräknas per dag för den del av lånet du väljer att utnyttja.


För mer information se frågan ”Hur fungerar belåning på en Kapitalförsäkring?” under rubriken Ränta & belåning.

Kan jag använda mig av blankning i en Kapitalförsäkring?

Nej, du kan inte blanka i en kapitalförsäkring.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Nej det kan du inte, då värdepapperna i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Mer om

Våra sparformer


Kontakta kundservice
08-506 330 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
08-506 331 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.