Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Våra sparformer

Vad är en kapitalförsäkring?

Med Nordnet Kapitalförsäkring kan du, precis som våra vanliga depåer, placera i aktier på sju marknader, välja bland drygt 1 000 fonder och investera i warranter och minifuturer.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du inte betalar någon kapitalvinstskatt och inte heller behöver deklarera dina affärer. Istället betalar du en avkastningsskatt i slutet på varje kvartal (0,453 % år 2019).

En kapitalförsäkring kan öppnas av privatperson (myndig & omyndig) samt för företag.

Kapitalförsäkring är som alla våra andra konton konstadsfria. Nordnet tar varken ut någon depå- eller årsavgift.

Läs mer om Kapitalförsäkring

Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du en avkastningsskatt, som dras varje kvartal.

Under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked ser du din totala upplupna avkastningsskatt. En fjärdedel av beloppet debiteras vid varje kvartal. Vid insättningar kommer den upplupna avkastningsskatten att öka och vid uttag debiteras en andel av den upplupna skatt som ändå skulle debiteras i slutet av varje kvartal för motsvarande uttagsbelopp.

Din avkastningsskatt baseras på följande;

 • Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året.
 • Samtliga insättningar under året. Insättningar under andra halvan av året (1 juli - 31 december) tas bara upp till halva värdet eftersom du har kortare tid på dig att få avkastning på dina pengar.

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregårende år + 1 procentenhet. Därtill finns ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Uträkningen för 2019 är (0,51 % + 1 %) * 30% = 0,453 %.

Detta innebär att skatten för 2019 blir 0,453  % av kapitalunderlaget.

Ett räkneexempel

Du har 100 000 kr i ingående värde 2018, du sätter in 50 000 kr första halvåret, och 50 000 kr andra halvåret. Det innebär att din skatt beräknas på 175 000 (=100 000 + 50 000 + 25 000)

Avkastningsskatt = 175 000 * 1,51 % * 30 %

Förenklat uttryckt är din avkastningsskatt = 175 000 * 0,453%

Vilka värdepapper kan jag investera i?

På Nordnets Kapitalförsäkring får man placera i följande innehav:

Innehav och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm/Helsingfors/Köpenhamn
 • Aktie upptagna till handel på Oslo Börs och Oslo Axess
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market (NGM)
 • Aktier upptagna till handel på Deutsche Börse-Xetra och andra tyska regionala parkettbörser
 • Aktier som handlas på Spotlight Stock Market
 • Aktier som handlas på First North
 • Aktier som handlas på Nordic MTF
 • Övriga aktier som handlas på en reglerad marknad/MTF eller motsvarande marknadsplats i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Kanada och USA enligt Nordnets ordinarie utbud.

Övriga innehav:

 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder)
 • Övriga fonder enligt Nordnets ordinarie utbud
 • Aktieindexobligationer och andra värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform
 • Obligationer, konvertibler och förlagslån som handlas på Nasdaq OMX Stockholm, SOX, NGM, First North och Spotlight Stock Market
 • S.k. Open End-certifikat som är klassade som överlåtbara värdepapper
 • Tecknings-, inlösen- och utdelningsrätter
 • Teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier vid nyemission
 • Warranter,minifutures och vissa certifikat

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Kan jag flytta in värdepapper på min kapitalförsäkring?

Du kan inte flytta värdepapper till Nordnets kapitalförsäkring. Vill du flytta innehav från en annan depå till kapitalförsäkringen måste du sälja av det du har i depån för att sedan göra en kontantöverföring.

Information om kontantöverföringar finner du under menyfliken min depå följt av Flyttar pengar internt eller Insättningar.

Observera att privata kapitalförsäkringar har ett eget bankkontonummer för insättningar. Detta bankkontonummer återfinns längst ner på sidan när du är inloggad på din kapitalförsäkring.

Varför kan jag inte ta ut mina sista 1 000 kronor av det tillgängliga saldot från min kapitalförsäkring?

För att undvika att du som kund övertrasserar din kapitalförsäkring behöver du ha ett värde om minst 1 000 kronor på din kapitalförsäkring, så att skatt och eventuella avgifter kan dras utan att saldot blir negativt. Dessa 1 000 kronor kan vara kontanta medel, eller investerade i finansiella instrument som daglighandlade fonder eller aktier med god omsättning.

Exempel: Lotta har en kapitalförsäkring med ett totalt värde på 1 500 kronor. Lotta vill ta ut 700 kronor. Eftersom uttaget skulle medföra att värdet på Lottas kapitalförsäkring understeg beloppsgränsen (1 000 kronor) kan hon inte göra önskat uttag. Istället har hon möjlighet att välja ett av nedan två alternativ:

1. Välja att behålla kapitalförsäkringen och låta 1 000 kronor i värde stå kvar. För Lotta innebär det alltså att hon kan ta ut 500 kronor (det vill säga det belopp som överstiger 1 000 kronor av det totala värdet).

2. Förutsatt att Lotta har haft sin kapitalförsäkring i mer än ett år, kan hon välja att avsluta den helt och därmed få ut hela värdet. För Lotta innebär det alltså att hon tar ut 1 500 kronor och att engagemanget avslutas.


Kan jag handla med derivat i en kapitalförsäkring?

Ja, du kan delvis handla med derivat i din kapitalförsäkring. Warranter, turbowarranter, minifuturer och vissa certifikat är tillåtna.

Kan jag utnyttja belåning i min kapitalförsäkring?

Ja, det är möjligt att belåna dina värdepapper på en kapitalförsäkring. Hur mycket du kan låna styrs dels av belåningsvärdet på dina värdepapper och depåns kreditlimit samt dels av om du har andra krediter beviljade.


De pengar du lånar kan du antingen handla värdepapper för eller ta ut från depån som likvida medel. Ränta beräknas per dag för den del av lånet du väljer att utnyttja.


För mer information se frågan ”Hur fungerar belåning på en Kapitalförsäkring?” under rubriken Ränta & belåning.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Nej det kan du inte, då värdepapperna i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Vad innebär Nordnets nya aktielåneprogram?

Aktielåneprogrammet är en så kallad förvaltningsåtgärd, en funktion där Nordnet Pension lånar ut sina aktieinnehav och får ränta – som man i sin tur delar med dig som kund. Räntan delas 50/50.

Omfattas alla Nordnets kunder?

Nordnets kunder med kapitalförsäkring omfattas automatiskt av aktielåneprogrammet. Det gäller både privatägd och företagsägd kapitalförsäkring. Kunder med uppsagda kapitalförsäkringar, frysta kapitalförsäkringar och kunder som lämnat programmet omfattas inte.

Hör gärna av dig till vår kundservice om du är osäker på om du omfattas.

Kan jag låna ut aktierna på mitt ISK?

Nej. Det beror på att utlåningen inte uppfyller kraven på hur handel inom ISK får gå till.

Vad kostar det?

Du som kund betalar inte för att ha tillgång till denna ränta, den är en del av vårt kapitalförsäkringserbjudande.

Vad används de utlånade aktierna till?

Nordnet lånar via sin agent ut aktier till institutionella låntagare. Det handlar om stora internationella kapitalförvaltare och banker, som i sin tur kan använda aktien som säkerhet vid olika typer av finansiell produktutveckling, för att säkra upp underliggande tillgångar i ETP:er eller för att genomföra en blankning.

Att blanka innebär att sälja aktier man inte äger, utan har lånat mot en ränta. Om kursen sedan går ner köper man tillbaka aktien billigare och gör på så sätt en vinst.

Vad tjänar jag på att låna ut mina aktier?

Om aktier du investerat i lånas ut uppstår en ränta som delas lika mellan dig som kund och Nordnet Pension. Räntan baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken efterfrågan det finns på aktuella aktier.

Din ränta betalas kvartalsvis in till din kapitalförsäkring som likvida medel.

Vad tjänar Nordnet på att låna ut mina aktier?

Räntan som utgår vid utlåning av aktierna delas lika mellan dig som kund och Nordnet.

Vilka aktier lånas ut?

De aktier det finns efterfrågan på, är de som kommer att lånas ut. För närvarande är det bara svenska aktier som kan lånas ut.

Hur kan jag se vilka aktier som är utlånade?

Nordnet Pension summerar tillsammans med sin agent vilka aktier som varit utlånade under vilken period och betalar baserat på det ut ränta en gång per kvartal. Eftersom Nordnet Pension är formell ägare av de aktier du valt att investera i är det också Nordnet Pension som lånar ut dem.

Du kan själv inte se vilka aktier Nordnet Pension lånar ut.

När får jag min ränta?

Din ränta betalas in till din kapitalförsäkring en gång per kvartal, i mitten av den första månaden. Insättningen sker i likvida medel.

Om du aktivt avslutar din medverkan kommer du heller inte att få någon utbetalning.

Vad händer om jag inte vill delta?

Om du inte vill delta i aktielåneprogrammet, kan du när som helst lämna det. Kom ihåg att du måste vara med vid själva utbetalningstillfället för att ha rätt till ränta.

Om du väljer att avsluta din medverkan, kommer din kapitalförsäkring att fungera precis som tidigare.

Behöver jag betala någon skatt?

Ränteinbetalningen beskattas automatiskt, precis på samma sätt som övriga tillgångar i kapitalförsäkringen.

Här kan du läsa mer om skatt i kapitalförsäkring.

Hur gör jag för att avsluta?

Du ansluts automatiskt, men kan när som helst välja att säga upp din medverkan i aktielåneprogrammet. Klicka bara på den härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster knappen, logga in och följ instruktionen.

Tänk på att du avslutar din medverkan för samtliga kapitalförsäkringar när du använder den här knappen. Om du bara vill avsluta för en, ringer du kundservice på 010-583 3000. Du kontaktar också kundservice om du vill avsluta för minderårigt barn, eller kapitalförsäkring som du har fullmakt för.


Finns det någon risk?

För dig som kund blir det ingen skillnad. Du har tillgång till de aktier du har valt att investera i och kan sälja eller själv belåna dem, precis som vanligt. Du kommer också att få utdelning på samma sätt som tidigare. Om en aktie blankas finns ju alltid en viss kursrisk. Men den risken påverkas inte av om du är med eller går ur.

Konkurssituationer är reglerade i agentavtalet. Om låntagaren, vanligen stora internationella kapitalförvaltare och banker, skulle gå i konkurs finns säkerheter ställda hos tredje part. Säkerheterna består av AAA government bonds från USA, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, de nordiska länderna och Tyskland. Säkerheterna täcker lånen med 105 procent av värdet och de uppdateras ständigt.

Kan jag sälja och belåna som vanligt?

Ja, du kan sälja aktierna och belåna din kapitalförsäkring, precis som vanligt.

Mer om

Våra sparformer


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.