Tryggt sparande

Upp

Del:

Dina pengar är säkra hos oss

Dina sparpengar är trygga hos oss. Vi ser alltid till att våra tekniska lösningar följer utvecklingen när det gäller säker handel med värdepapper på webben.

Nordnet Bank AB är Nordens största internetmäklare, dotterbolag till Nordnet AB (publ), och noterat på Nasdaq Stockholm. Nordnet bedriver bland annat bank- och värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Svenska staten ger alla kunder i svenska banker ett starkt skydd om banken skulle gå i konkurs.

Här beskriver vi vilka skydd du har när det gäller olika typer av konton och sparande, om Nordnet Bank AB eller Nordnet Pensionsförsäkring AB skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Säkerhet har högsta prioritet

Nordnet står under Finansinspektionens tillsyn

Insättningsgaranti, investerarskydd och förmånsrätt 

Alltid säkra digitala lösningar

Banksäkerhet

Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och sparkonto

Insättningsgarantin

De kontanter som finns på ditt konto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin täcker ett belopp om högst som motsvarar upp till 950 000 kr per kund. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn, gäller ersättningen för varje person för sig.

Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig inom sju arbetsdagar från den dag Nordnet Bank AB försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgarantin gäller samtliga konton hos Nordnet Bank AB, med undantag för pensionssparkonton (IPS).

Investerarskyddet

Investerarskyddet innebär att staten skyddar dina värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras hos bank eller värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för kontanter som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet i samband med att en investeringstjänst utförs. Skyddet ger ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig. Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag samt andra juridiska personer.


Nordnet är dock skyldigt att hålla värdepapper som förvaras för kunders räkning avskilda från Nordnets egna tillgångar. Detta innebär att dina värdepapper normalt inte påverkas om Nordnet skulle försättas i konkurs eftersom du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av värdepapper. Investerarskyddet aktualiseras således endast för det fall Nordnet vid en konkurs inte skulle kunna lämna ut din egendom, till exempel därför att det inte går att reda ut vem egendomen tillhör.


Försäkringssäkerhet

Kapitalförsäkring, kapitalpension, tjänstepension och privatpension​

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Försäkringstagare har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pensionsförsäkring AB ("Nordnet Pension") skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.
Förmånsrätt

Försäkringstagare har ett skydd, vid utmätning eller konkurs hos försäkringsbolaget som i många fall är långt bättre än vad den beloppsbegränsade insättningsgarantin respektive investerarskyddet kan erbjuda.

  • Försäkringstagare har en så kallad förmånsrätt vid utmätning och konkurs.
  • Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin och investerarskyddet är.

Den som har tecknat en försäkring i Nordnet Pension får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning skulle ske hos Nordnet Pension eller om Nordnet Pension skulle gå i konkurs.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som antecknats i ett så kallad skuldtäckningsregister. Nordnet Pension är skyldig att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar de skyldigheter som kan förväntas uppkomma enligt försäkringsavtal som Nordnet Pension ingått.

Vid utmätning eller konkurs ger förmånsrätten rätt till betalning före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar, och i praktiken innebär förmånsrätten att försäkringstagarna tillgodoses först.

Genom förmånsrätten får därför försäkringstagaren en mycket stark ställning om Nordnet Pension skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Ovanstående gäller inte IPS (individuellt pensionssparande) eftersom det inte är en försäkring.

Finansinspektionen

Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att Nordnet Pension följer de regler som gäller för skuldtäckningsregistret och vidtar åtgärder om de anser att skuldtäckningsregistret inte sköts på rätt sätt.

Tryggt sparande i IPS

Individuellt pensionssparande

För kontanter på ditt IPS-konto

Kontanter som finns på ditt IPS-konto hålls inte avskilda från Nordnet Bank AB:s tillgångar. Dessa ingår således i konkursboet och vid konkurs får du en fordran gentemot konkursboet motsvarande den kontantsumma som finns registrerad på ditt IPS-konto.

IPS omfattas inte av insättningsgarantin eller investerarskyddet. IPS omfattas inte heller av den förmånsrätt som gäller för försäkringsdepåer.

För värdepapper i din IPS

Nordnet Bank AB håller dina värdepapper avskilda från sina egna tillgångar vilket innebär att du har separationsrätt till dina värdepapper och således alltid rätt att få ut dessa från konkursboet vid en eventuell konkurs. Separationsrätt innebär kortfattat att egendom som tillhör annan än Nordnet Bank AB vid utmätning och konkurs separeras, det vill säga förbehålls ägaren utan att denna behöver vidta någon åtgärd. Alltså räknas de inte med i konkursboets tillgångar och kan inte heller mätas ut av kronofogdemyndigheter.

Inloggning

Logga in med e-legitimation eller med användarnamn och lösenord

Användarnamn och lösenord

När du loggar in på nordnet.se med ditt personliga användarnamn och lösenord eller BankID krypteras kommunikationen genom en så kallad https-anslutning. Alla sidor som du besöker när du är inloggad på din nordnet.se är krypterade, likaså all information som du själv anger på våra webbsidor. Vi stödjer följande kryptografiska kommunikationsprotokoll: TLS 1.0, 1.1 och 1.2.

Spärrning av inloggningsuppgifter

Om du blivit av med dina inloggningsuppgifter ber vi dig att omedelbart kontakta kundservice. Vi spärrar då dina gamla inloggningsuppgifter och skickar nya inloggningsuppgifter till dig. Du kan inte använda dina gamla uppgifter för att logga in under tiden du väntar på dina nya användaruppgifter.

Kommunikation om dina ärenden

All kommunikation som har med dina konton och pengar att göra, sker via meddelanden som du kan skicka och ta emot när du är inloggad hos oss. Vi kan också hjälpa dig via telefon, om du har knappat in din identifieringskod. Identifieringskoden skapar du själv på sidan inställningarlänk till annan webbplats när du är inloggad på nordnet.se.

Vi kommer aldrig att uppge, eller fråga efter, dina personliga uppgifter via e-post. Får du e-postmeddelanden där avsändaren ber om uppgifter kring dina konton eller inloggningsuppgifter hos oss, svara inte på dem. Hör istället av dig till oss via ett meddelande eller telefon.

Om vi får veta att våra kunder utsätts för bedrägeriförsök (till exempel via så kallade phishing-meddelanden), informerar vi om det på nordnet.se.

Din personliga internetsäkerhet

Så surfar du säkert

Nå Nordnets webbplats

För att komma till Nordnets webbplats, skriv alltid in vår webbadress https://www.nordnet.selänk till annan webbplats och använd en pålitlig internetleverantör. Tänk på att du inte bör använda datorer som du inte vet sköts om ordentligt, till exempel på internetcaféer.

Dina inloggningsuppgifter

Lämna aldrig ut dina inloggningsuppgifter! Lämna därför aldrig ut dessa uppgifter varken på telefon, via e-post eller på någon annan hemsida.

Användarnamn och lösenord

När du loggar in gör du det med hjälp av ett personligt användarnamn och ett personligt lösenord. Användarnamn och lösenord skickas till dig med posten i separata brev.

Ändring av användarnamn och lösenord

För att öka din egen säkerhet finns möjligheten att ändra till ett nytt unikt användarnamn och lösenord när du är inloggad på ditt konto. Vi rekommenderar att du regelbundet ändrar lösenord. Du måste ange dina nuvarande inloggningsuppgifter för att kunna ändra till nya. Du ändrar detta i dina Inställningar under menyfliken Min depå.


När du är inloggad

Kontrollera din depå regelbundet och gör en anmälan till Nordnet via ett meddelande om du inte känner igen en transaktionlänk till annan webbplats.

När du använder Nordnet är det viktigt att du ser att adressen börjar med https://www.nordnet.se... Det indikerar att sidan använder certifikat och att informationen är krypterad. Genom att dubbelklicka på bilden av hänglåset får du ytterligare teknisk information. Märker du att du har en dålig förbindelse ber vi dig att logga ut och logga in igen.

Logga alltid ut och stäng ner din webbläsare när du är färdig för stunden.

Gör säkerhetsuppdateringar

Uppdatera regelbundet ditt operativsystem och program med säkerhetsuppdateringar.

I både Windows och Mac OS finns funktioner för att uppdatera operativsystemet automatiskt.

Många program frågar om du vill uppdatera när det finns en uppdatering tillgänglig, och dessa bör du alltid installera. Du kan också ställa in att säkerhetsuppdateringar installeras automatiskt. Använd alltid den senaste versionen av program på din dator, eftersom gamla sårbarheter i program är den vanligaste orsaken till virusinfektion.


Virusskydd

Ha alltid ett uppdaterat virusskydd och brandvägg på din dator. Se till att ditt antivirusprogram uppdateras automatiskt, och ha ett aktivt filskydd (On-Access Scan) aktiverat. Låt ditt antivirusprogram söka igenom datorn regelbundet för att kunna upptäcka tidigare virusinfektioner.

Mer information

Läs mer om banksäkerhetlänk till annan webbplats
Läs mer om hur du surfar säkertlänk till annan webbplats
Läs mer om virusskyddlänk till annan webbplats

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.