Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur deklarerar jag Betssons split med inlösen 2023?

Split med  inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie, där den senare per automatik löses in till en förutbestämd kurs. En split med inlösen kan ses som en typ utdelning.

 

Betsson genomförde två separata  split med inlösenförfaranden under 2023.

 

Inlösenförfarande 1

Ägde man Betsson-aktier på avstämningsdagen 22a maj 2023 så fick man också en Betsson IL (inlösenaktie) per Betsson-aktie inbokad på kontot. Inlösenaktien handlades på Stockholmsbörsen under en begränsad tidsperiod, 24e maj till 7e juni,  och löstes sedan in mot pengar; 2,47 kronor/inlösenaktie. Nordnet justerar GAV-kursen automatiskt för split med inlösen, enligt skatteverkets rekommendationer. I Betssons fall 2023 så var skatteverkets anvisningar "Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i Betsson AB bör 98 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 2 procent till inlösenaktien i respektive serie."

Om du, på avstämningsdagen 22a maj 2023, ägt Betsson på en aktie- och fonddepå (AF) så kommer inlösentransaktionen behöva tas upp i din K4-blankett.

- Försäljningspriset rapporteras automatiskt till skatteverket och var 2,47 kronor per inlösenaktie.

- Omkostnadsbeloppet ska alltså vara 2 % av Betssons anskaffningsvärde före spliten. Observera att Betsson har genomfört split med inlösen tidigare år också, så anskaffningsvärdet är inte nödvändigtvis det priset du en gång köpte Betsson för.

 

Inlösenförfarande 2

Ägde man Betsson-aktier på avstämningsdagen 8e september 2023 så fick man också en Betsson IL (inlösenaktie) per Betsson-aktie inbokad på kontot. Inlösenaktien handlades på Stockholmsbörsen under en begränsad tidsperiod, 12e september till 25e september, och löstes sedan in mot pengar; 2,60 kronor/inlösenaktie. Nordnet justerar GAV-kursen automatiskt för split med inlösen, enligt skatteverkets rekommendationer. I Betssons fall 2023 så var skatteverkets anvisningar "Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Betsson AB bör 97,9 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 2,1 procent till inlösenaktien i respektive serie."

Om du, på avstämningsdagen 8e september 2023, ägt Betsson på en aktie- och fonddepå (AF)så kommer inlösentransaktionen behöva tas upp i din K4-blankett.

- Försäljningspriset rapporteras automatiskt till skatteverket och var 2,60 kronor per inlösenaktie.

- Omkostnadsbeloppet ska alltså vara 2,1 % av Betssons anskaffningsvärde före spliten. Observera att Betsson har genomfört split med inlösen tidigare år också, så anskaffningsvärdet är inte nödvändigtvis det priset du en gång köpte Betsson för.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm