Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer med mina konton vid dödsfall?

AF (aktie- och fonddepå) -  Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om eventuella värdepapper på kontot ska säljas eller flyttas.
 
ISK (investeringssparkonto) - Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om eventuella värdepapper på kontot ska säljas eller flyttas.

Sparkonto - Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna.

KF (kapitalförsäkring) - Värdepapper på kontot säljs och kapitalet tillfaller namngiven förmånstagare. Har inget val avseende förmånstagare gjorts så betalas kapitalet i första hand till make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådana saknas, barn. Om en förmånstagare dör eller avstår från sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagare i dennes ställe. Notera att förmånstagarförordningen går före testamente i detta fall eftersom testamentet gäller vid dödsboärenden (bankprodukter). Vid förmånstagarlöst sker utbetalning till försäkringstagarens dödsbo. 

FKF (företagsägd kapitalförsäkring) - Värdepapper på kontot säljs av och kapitalet tillfaller bolaget om den försäkrade går bort.

KF för minderårig - Värdepapper på kontot säljs av och kapitalet tillfaller dödsboet om den försäkrade (minderårig) går bort.

IPS (individuellt pensionssparande) - Utbetalning görs till vald förmånstagare. En IPS öppnas upp till förmånstagaren och innehavet flyttas till den nyöppnade IPSen. Saknas förmånstagare vid din bortgång så betalas pensionskapitalet ut till dödsboet.

TJP (tjänstepensionsförsäkring) - Förutsatt att du inte valt bort återbetalningsskydd så kommer utbetalningar göras till vald förmånstagare. Ett tjänstepensionskonto öppnas upp till förmånstagaren och kapitalet flyttas som likvider till det nyöppnade tjänstepensionskontot. Om förmånstagare saknas vid bortgång eller om du har valt bort återbetalningsskydd så kommer ingen utbetalning ske. 
 
PP (privat pensionsförsäkring) - Förutsatt att du inte valt bort återbetalningsskydd så kommer utbetalningar göras till förmånstagare. Ett pensionskonto öppnas upp till förmånstagaren och kapitalet flyttas som likvider till det nyöppnade pensionskontot. Saknas förmånstagare vid din bortgång så kommer ingen utbetalning ske.
 
KP (kapitalpensionsförsäkring) – Utbetalning görs till förmånstagare. Saknas förmånstagare vid din bortgång så kommer ingen utbetalning ske.
 

Här kan du läsa mer om hur olika kontotyper hanteras vid ett dödsfall.
Här kan du läsa mer om förmånstagare och vilka förmånstagare som är valbara beroende på kontotyp.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm