Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Information om sammanslagning mellan Lundin Energy och Aker BP

Lundin Energy och Aker BP genomförde under 2022 en sammanslagning av de två bolagen. För aktieägare i Lundin Energy innebar det att Lundin Energy delade ut en onoterad aktie, Lundin Energy Merger. Lundin Energy Merger motsvarade större delen av Lundin Energys marknadsvärde.


Lundin Energy Merger löstes in mot
1.    Kontantvederlag motsvarande 7,76 USD/aktie i Lundin Energy (ca 73 SEK/aktie).
2.    0,95098 depåbevis* i Aker BP för varje aktie i Lundin Energy. 

Lundin Energy kvarstod efter sammanslagningen på kontot under det nya namnet Orrön Energy AB.


Preliminära datum för händelseförloppet

22 juni: Sista dag att handla Lundin Energy och ha rätt till utdelningen av kontantvederlag och aktier i Aker BP.
23 juni: Lundin Energy handlas utan rätt till Lundin Energy Merger, d.v.s. 7,76 USD/aktie samt depåbevis i Aker BP.
27 juni: Inbokning av den onoterade aktien Lundin Energy Merger.
11 juli: Inbokning av svenska depåbevis i Aker BP. 
12-13 juli: Inbokning av kontantvederlag. Ersättning från kontantvederlaget är definierad av skatteverket som kapitalvinst.
22 juli: De svenska depåbevisen byts ut mot accept-aktier inför konverteringen till stamaktier (förutsatt att man inte svarat att behålla sina onoterade depåbevis).
22-29 juli: Accept-aktierna byts ut mot stamaktier i Aker BP.

Handel

-    Lundin Energy kommer fortsatt handlas på Stockholmsbörsen under namnet Orrön Energy AB.
-    Lundin Energy Merger kommer vara onoterad och alltså inte handlas, den löses in automatiskt mot kontantvederlag och depåbevis i Aker BP.
-    Svenska depåbevis i Aker BP kommer vara onoterade och inte handlas på någon marknad. Av den anledningen kommer Nordnet lägga upp ett konverteringserbjudande om att kostnadsfritt konvertera depåbevisen till stamaktier i Aker BP. Konverteringserbjudandet kommer vara omvänt, d.v.s. om du inte svarar så kommer aktierna konverteras. Det omvända konverteringserbjudandet förväntas publiceras på Nordnets hemsidan den 11e juli.
-    Aktier i Aker BP är upptagna till handel på Oslo Börs (norskt bolag).


Konvertering
* De svenska depåbevisen kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats eller reglerad marknad i Norge, Sverige eller någon annanstans och av den anledningen kommer Nordnet konvertera dina aktier till Aker BP om du inte gör någonting. Eftersom de svenska Aker BP inte kommer handlas, och de norska handlas, så ska du alltså inte svara någonting i erbjudandet för att få dina svenska aktier konverterade till norska.


 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm