Hoppa till huvudinnehållet
Just nu får vi många frågor om börsnoteringar. Du hittar alla aktuella företagshändelser som Nordnet erbjuder här.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur tecknar jag aktier i en nyemission?

Önskar du köpa aktier i en nyemission eller delta i ett bolags börsintroduktion kan du i många fall anmäla önskad teckning direkt via din depå hos Nordnet, under menyfliken Mina sidor följt av Företagshändelser. I de fall där det inte går att anmäla teckning via Nordnets hemsida kan du anmäla dig direkt till ansvarigt emissionsinstitut, via blankett. På blanketten anger du vilken depå du önskar att de nya aktierna ska skickas till. Observera, för att Nordnet ska ha rätt att flytta in dessa aktier till ett investeringssparkonto* eller kapitalförsäkring behöver aktien dels vara godkänd för den kontotypen och även köpas och betalas från den specifika depån. Nordnet behöver manuellt göra betalningen. Om aktien inte är betalad från önskat investeringssparkonto eller kapitalförsäkring kommer vi inte få sätta in aktierna där utan kommer istället att flytta in dem till din aktie- och fonddepå.

Instruktioner:

Teckningsanmälan skickas direkt till emitterande institut, förutsatt att det inte går att anmäla sig via Nordnets hemsida. Du får sedan en avräkningsnota från emissionsinstitutet med betalningsinstruktioner. Denna ska du skicka in till Nordnet via vår interna meddelandefunktion som du når när du är inloggad. Skanna in avräkningsnotan och bifoga den i ett meddelande till oss. Ange i meddelandet att du önskar att vi betalar bifogad avräkningsnota samt från vilken depå*. Du är redan identifierad i och med att du är inloggad på din depå och behöver inte skicka med något ID.

Se till att ha tillräckligt med pengar tillgängligt på aktuell depå innan du skickar in betalningsuppdraget. Notera att vi tar 200 kronor i avgift för manuell betalning. 

* Alla aktier är inte tillåtna att teckna i ett investeringssparkonto, så dubbelkolla alltid det innan du skickar uppdraget till oss. Läs mer om varför under "Varför kan jag inte ansöka om aktier på mitt investeringssparkonto?

länk till annan webbplats
".

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka