Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad betyder begreppen Eget Kapital, Saldo, Marknadsvärde och Tillgängligt för handel?

Följande begrepp går att utläsa på kontots översikt och är alltså kontospecifika:

 • Eget Kapital förkortas EK och är kontots saldo+marknadsvärde-eventuella skulder.
   
 • Saldo är pengarna på kontot. Saldot är alltså oinvesterat kapital som inte ger någon inlåningsränta på Nordnet. Saldot ökar med insättningar till kontot, försäljning av värdepapper, utdelningar och andra händelser som bidrar till att pengar kommer in till kontot. Saldot minskar med uttag, köp av värdepapper, avgifter och andra kostnader som bidrar till att pengar dras från kontot.
   
 • Marknadsvärde är det värde dina aktier, fonder och andra värdepapper har, per sista för Nordnet kända kurs. Marknadsvärdet är alltså investerat kapital som både kan öka och minska i värde. För att räkna fram marknadsvärdet för ett värdepapper multipliceras antalet med senast kända kurs. Onoterade värdepapper eller värdepapper som handlas på marknadsplatser som Nordnet inte tillhandahåller han ha missvisande marknadsvärde (ofta noll).
   
 • Tillgängligt för handel är de pengar som är tillgängliga att handla för och är kontots saldo + belåningsvärde - kreditsaldo. Saknar kontot keditavtal så bör tillgängligt för handel vara detsamma som saldot. Skulle detta avvika så kan det bero på att order finns i marknaden som reserverar beloppet eller att kontot har kreditavtal som leder till.
   
 • Tillgängligt för uttag är de pengar som är tillgängliga att ta ut från Nordnet. Detta är i regel kontots saldo+ belåningsvärde - kreditsaldo. Saknar kontot kreditavtal så bör tillgängligt för uttag vara detsamma som saldot. Skulle detta avvika så kan det bero på att kontot är en KF där de sista 1000 kronorna plus upplupen skatt måste vara reserverade på kontot (de är alltså inte tillgängliga för uttag). Det kan också bero på att en order ligger i marknaden och reserverar saldot.

Observera att när man har kreditavtal på kontot så kan både saldot, tillgängligt för handel och uttag utökas med kontots belåningsvärde. Om man gör uttag eller handlar utan att ha saldo så kommer man utnyttja kredit och belastas med ränta

Ytterligare begrepp som tillkommer när kontot har kreditavtal är:

 • Kreditsaldo är den utnyttjade krediten på kontot. Kreditsaldo förekommer om man har kreditavtal på ISK eller KF och är alltså det negativa saldot på det kopplade kreditkontot. Räntan man betalar på sin kredit beräknas på kreditsaldot plus kontots eventuella saldo. Skulle man ha ett positivt saldo på kontot och samtidigt en lika stor eller mindre skuld på kreditsaldot så har man en nettoskuld på noll, d.v.s. man belastas inte med någon ränta.
   
 • Belåningsvärde är det maximala du kan belåna kontot för per senast kända kurs. Belåningsvärdet räknas ut genom att man tar marknadsvärdet på sina aktier och fonder multiplicerat med dess belåningsgrad som sätts av Nordnet. Äger man en fond med en belåningsgrad på 80% så kommer belåningsvärdet vara 80 000 kronor om man investerar 100 000 i fonden.
   

Exempel

En kapitalförsäkring som har ett godkänt kreditavtal kan ha följande information:
 

Eget kapital100 000 SEK
Saldo500 SEK
Marknadsvärde150 000 SEK
Kreditsaldo- 50 500 SEK
Belåningsvärde75 000 SEK
Köporder på en fond i marknaden10 000 SEK
Upplupen skatt375 SEK
Tillgängligt för handel26 000 SEK 
Tillgängligt för uttag24 625 SEK

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka