Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur kräver jag tillbaka utländsk källskatt från finska skatteverket?

Nordnet är registrerad förvarare gentemot finska skatteverket. Detta innebär att Nordnet kan ge nedsatt källskatt (15%) på utdelningar från finska bolag i de allra flesta fallen. Undantaget, där du själv behöver kräva tillbaka skatten som dragits för mycket, gäller enbart finska utdelningar som erhållits från aktier som handlas på en ickefinsk lista. Som exempel: Nordea som handlas på Nasdaq Helsinki kommer endast belastas med 15% utländsk källskatt medan Nordea som handlas på Nasdaq Stockholm kommer belastas med 35% utländsk källskatt. Nedan information gäller om det dragits för mycket skatt, d.v.s. 35% istället för 15%.

Om du äger aktier på ett aktie- och fondkonto, ISK eller IPS 
Då har du möjlighet att från det finska Skatteverket begära tillbaka de extra 20 % som dras i skatt på utdelningarna. Nordnet har inte möjlighet att begära tillbaka skatten för din räkning.

Klicka här för att se hur du ska göra för att begära tillbaka en del av den utländska källskatten (Privatpersoner)

Klicka här för att se hur du ska göra för att begära tillbaka en del av den utländska källskatten (Företagskunder)

Observera att i den inledande informationen på länken ovan så hänvisas det till att kontakta utbetalaren eller det kontoförande institutet. Det ska du inte göra, du ska istället följa instruktionerna längre ner om hur du via blankett som skickas till det finska Skatteverket begär tillbaka skatten.

Om du äger aktier på en kapitalförsäkring, pensionsförsäkring, kapitalpension eller tjänstepension 
Då behöver du inte begära tillbaka skatten själv, då gör vi det åt dig. Det beror på att Nordnet Pension står som ägare till värdepapper som finns på försäkringsprodukter. Skatten bokas tillbaka nästkommande månad enligt rutinen som beskrivs här.

För vilket år ska jag begära tillbaka skatten?
Det är för utdelningar i finska aktier som du får efter den 1 januari 2021. Det är först då som de extra 20 % dras, som du alltså kan begära tillbaka. Du behöver inte ansöka om återbetalning av den utländska källskatten på utdelningar som skett innan dess.

När kan jag begära tillbaka skatten?
Det är först året efter att utdelningen har skett som du kan begära tillbaka skatten. D.v.s. om du får en utdelning 2021 så ska du avvakta tills året tagit slut innan du skickar in din begäran. Det är möjligt att begära tillbaka skatten under de tre efterföljande året efter att utdelningen skett. D.v.s. får du en utdelning 2021 har du fram till 2024 på dig att begära tillbaka skatten.

 

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka