Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

När betalar jag avkastningsskatt i min kapitalförsäkring?

Vi på Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt från depån i slutet av varje kvartal.

Enda undantaget är då du gör ett uttag från din kapitalförsäkring (så kallat delåterköp), då kapitaliseras en del av din upplupna avkastningsskatt. I samband med ditt uttag betalar du av en lika stor andel av din upplupna avkastningsskatt som ditt uttag motsvarar i förhållande till värdet på din försäkring (exklusive din upplupna avkastningsskatt).

Tar du ut 1/10 av värdet på din försäkring, kommer du i samband med ditt uttag att betala av 1/10 av din upplupna avkastningsskatt. Din upplupna avkastningsskatt, den avkastningsskatt du ska betala i slutet av varje kvartal, minskar med motsvarande belopp.

Du hittar din aktuella upplupna avkastningsskatt under menyfliken min depå följt av Försäkringsbesked i inloggat läge (uppdateras en gång per dag).

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka