Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beskattas kapitalförsäkring?

Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du avkastningsskatt, som tas ut kvartalsvis i efterskott.

Du ser din totala skatteskuld under "Mina Sidor" följt av "Försäkringsbesked" och under posten Återstående avkastningsskatt i år. En fjärdedel av beloppet debiteras vid varje kvartal. Vid insättningar kommer den upplupna avkastningsskatten att öka och vid uttag debiteras en andel av den upplupna skatt som ändå skulle debiteras i slutet av varje kvartal för motsvarande uttagsbelopp.

Din avkastningsskatt baseras på följande

  • Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året
  • Dina insättningar under året (insättningar under andra halvan av året tas bara upp till halva värdet)

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 1 procentenhet. Därtill finns ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan + 1 procentenhet understiger 1,25 %. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Uträkningen för 2021 är 1,25 %* 30% = 0,375 %

Detta innebär att skatten för 2022 blir 0,375 % av kapitalunderlaget.

 

Ett räkneexempel

Du har 100 000 kr i ingående värde 2022, du sätter in 50 000 kr första halvåret, och 50 000 kr andra halvåret. Det innebär att din skatt beräknas på 175 000 (=100 000 + 50 000 + 25 000)

Avkastningsskatt = 175 000 * 1,25 % * 30 %

Förenklat uttryckt är din avkastningsskatt = 175 000 * 0,375%= 656,25 kronor.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka