Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur deklarerar jag en split med inlösen?

Split med  inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie (IL), där den senare per automatik löses in till en förutbestämd kurs. När ett bolag genomför en split med inlösen så behöver anskaffningsvärdet i regel justeras. Hur det ska justeras kan man utläsa på Skatteverkets hemsida genom att söka upp aktien.

Exempel Bolidens Split med inlösen 2022

Skatteverkets hemsida går det att utläsa följande om Bolidens split med inlösen år  2022:

" Inlösen utan inlösenrätt. Varje aktie i Boliden delas upp i två aktier; en ordinarie och en inlösenaktie som automatiskt löses in mot 15,50 kr.

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Boliden AB bör 95,9 procent hänföras till kvarvarande aktie och 4,1 procent till inlösenaktien."

Hur du tolkar skatteverkets information
 

Som aktieägare behöver man dels deklarera själva inlösen-transaktionen, eftersom Boliden IL anses såld. Försäljningsvärdet är förtryckt i din deklaration, och är i det här fallet inlösenkursen (15,5 kr) multiplicerat med antalet. Anskaffningsvärdet, som är 4,1% av Bolidens anskaffningsvärde innan spliten, behöver du själv registrera i din K4. Har du dessutom sålt Boliden-aktien efter spliten så behöver anskaffningsvärdet för dessa också räknas om, till att nu vara 95,9% av anskaffningsvärdet innan spliten.

Hur du justerar en sådan transaktion i Nordnets deklarationstjänst
 

Äger du en aktie som genomfört en split eller omvänd split så måste detta justeras i deklarationstjänsten genom att anskaffningsvärdet från innan spliten läggs till. I en split/omvänd split så ändras nämligen endast antalet aktier, inte anskaffningsvärdet.

Justera transaktionen Byte uttag värdepapper (stamaktien): Denna transaktion visar hur antalet aktier före spliten bokas bort. Varningen dyker upp för att transaktionen saknar värde. För att justera transaktionen editerar du transaktionen och lägger till anskaffningsvärdet.

Justera transaktionen Byte inlägg värdepapper (stamaktien): Denna transaktion visar hur stamaktierna efter spliten bokas in. Varningen dyker upp för att transaktionen saknar värde. För att justera transaktionen editerar du transaktionen och lägger till anskaffningsvärdet som då ska ha justerats enligt skatteverkets anvisningar (95,9% i exemplet ovan)

Justera transaktionen Byte inlägg värdepapper (inlösenaktien): Denna transaktion visar hur antalet inlösenaktier efter spliten bokas in. Varningen dyker upp för att transaktionen saknar värde. För att justera transaktionen editerar du transaktionen och lägger till anskaffningsvärdet som då ska ha justerats enligt skatteverkets anvisningar.(4,1% i exemplet ovan)

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm