Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vem betalar schablonskatt på fondinnehav?

Från och med 1 januari 2012 införs en schablonskatt på innehav av fondandelar för privatpersoner och juridiska personer. Detta berör även börshandlade fonder (ETF:er).

Schablonbeskattade sparformer undantas (tjänstepension, kapitalförsäkring, investeringssparkonto, privatpension, kapitalpension och IPS).

Samtidigt som schablonskatten införs tas skatten på svenskregistrerade fonder bort. Den förändrade beskattningen innebär i de flesta fall att skattesatsen blir lägre än idag då schablonskatten i princip motsvarar den skatt som tidigare belastade fonden.

Fondinnehavet i början av året multipliceras med 0,4 % och är din schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30 %.

I praktiken innebär det att du varje år ska betala en skatt motsvarande 0,12 % av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av respektive år.

Om du förvarar dina fonder på depå hos Nordnet ansvarar vi för att skicka in kontrolluppgift avseende schablonintäkten till Skatteverket. Schablonintäkten kommer att förtryckas i deklarationen. Privatpersoner som äger fonder ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget kapital. Juridiska personer ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Privatpersoner och dödsbon som saknar andra deklarationspliktiga intäkter och kontrolluppgifter, behöver inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonskatten på fonder. Det räcker i dessa fall att betala in skatten till Skatteverket.

Exempel

Grunden för beräkningen av den nya skatten utgörs av värdet på ditt fondinnehav vid årets ingång.

Innehav 1:a januari: 100 000 kr

Av det värdet ska 0,4 % tas upp som schablonintäkt i deklarationen.

Schablonintäkt: 100 000 kr x 0,4 % = 400 kr

På schablonintäkten är skatten 30 %.

Skatt: 400 kr x 30 % = 120 kr

I praktiken 100 000 kr x 0,12 % = 120 kr

Det innebär att för beskattningsåret 2012 kommer underlaget vara värdet den 1 januari 2012. Schablonintäkten redovisas på en kontrolluppgift och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas i maj 2013.

Undantag

Den schablonintäkt som understiger 200 kr (2012) kommer inte att beskattas. Det innebär att majoriteten av fondsparande barn varken kommer att bli skyldiga att deklarera eller betala skatt för någon schablonintäkt.

De fondsparare vars schablonintäkt överstiger 200 kr men som inte deklarerar idag får enbart ett besked om slutgiltig skatt. Dessa fondsparare behöver således inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonintäkten.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka