Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur deklarerar jag en konkurs?

Aktier anses vara sålda om företaget sätts i konkurs eller träder i likvidation (avvecklas). Försäljningspriset för dina aktier är alltid noll kronor vid konkurs. Man behöver alltså inte avvakta att konkursen är helt avklarad för att se om det blir någon utdelning i konkursen.*

Observera att en eventuell avnotering från börsen inte innebär att bolaget har gått i konkurs.

Skulle du sälja konkursaktierna eller om du får utdelning i och med konkursen efter dess att du tagit upp konkursen som förlust så bör dessa tas upp som kapitalvinst. Om du har glömt att deklarera en konkurs kan du begära omprövning av din deklaration. En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (sexårsfristen). Det innebär att det 2023 går att begära omprövning av deklarationer för beskattningsår 2017 och framåt.
 

Om konkursaktier flyttas från ISK till din aktie- och fonddepå i och med att aktierna avnoteras så blir det nya omkostnadsbeloppet i aktie- och fonddepån noll, du kan alltså inte göra avdrag för förluster som uppstått i en schablonbeskattad kontoform.

* Observera att ovan information gäller för svenska aktiebolag. För ytterligare information, kontakta skatteverket.

Konkurser och likvidationer 2023 (svenska bolag)

- Acosense AB, bolaget försatt i konkurs den 24 februari
- Swedish Stirling AB, frivillig likvidation den 29 mars
- Mälaråsen AB, frivillig likvidation den 22 mars
- Nimutan AB, frivillig likvidation den 10 maj 2023
- Optimobile AB, bolaget försatt i konkurs den 5 juni
- Idogen AB, bolaget försatt i konkurs den 7 juli
- Meltron AB, bolaget försatt i konkurs den 3 juli
- Azelio AB, bolaget försatt i konkurs den 19 juli
- Pepins Group AB, frivillig likvidation beslutad den 13 juli
- Promore Pharma AB, frivillig likvidation beslutad den 5 oktober (Uppdatering: I 
kallelse till extra bolagsstämma den 29 december föreslås beslut om upphörande av
frivillig likvidation.
- Alelion Energy Systems AB, bolaget försatt i konkurs den 6 november
- RLS Global AB, bolaget försatt i konkurs den 20 november
- Nilar International AB, bolaget försatt i konkurs den 1 december
- Urb- it AB, bolaget försatt i konkurs den 7 december
- Bioservo Technologies AB, frivillig likvidation beslutad den 18 december

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm