Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför får jag ett meddelande om värdeminskning på min depå?

Vissa instrument, som exempelvis hävstångsprodukter, anses vara mer riskfyllda då mindre rörelser i marknaden kan medföra att instrumentets värde förändras betydligt mer. Har du innehav i sådana instrument måste Nordnet enligt gällande regler notifiera dig som kund via e-mail på morgonen om värdet på din investering har fallit med 10 % eller mer.

Värdeförändringen beräknas på ditt anskaffningsvärde och den senast betalda kursen på handelsplatsen och genomförs efter det att marknaden stängt dagen före en eventuell notifiering. Om du flyttar in värdepapper är det därför viktigt att du anger anskaffningsvärde för att bli notifierad vid större värdeförändringar. Det är även viktigt att du har en registrerad och aktuell e-mailadress.

Om du har fått ett meddelande om att ditt innehav har minskat med 10 % under året så kommer du inte få fler meddelanden förrän om ditt innehav går ner till 20 %.

De instrument som är aktuella för denna notifiering är börshandlade produkter, strukturerade produkter samt standardiserade derivat. Exempel på dessa kan vara warranter, certifikat, mini-futures, optioner och terminer.

Om du investerar i instrument som har hävstång, så rekommenderar vi att du frekvent loggar in och bevakar värdeutvecklingen.

Läs mer på sidan om kundskydd

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm