Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur deklarerar jag Kinneviks utskiftning av Zalando?

Investmentbolaget Kinnevik genomförde under 2021 en utskiftning av hela sitt innehav i Zalando till sina aktieägare. Ägde man Kinnevik-aktier på avstämningsdagen 14e maj 2021 så fick man också en Kinnevik IL (inlösenaktie) per Kinnevik-aktie inbokad på kontot. Inlösenaktien handlades på Stockholmsbörsen under en begränsad tidsperiod: 19e maj 2021 t.o.m. 9 juni 2021. Inlösenaktien löstes sedan in mot Zalandoaktier där 143 inlösenaktier gav 28 aktier i Zalando. Nordnet justerar GAV-kursen automatiskt för split med inlösen, enligt skatteverkets rekommendationer. I Kinneviks fall 2021 så var skatteverkets anvisningar:

"Fördelning av anskaffningsutgift för aktie i Kinnevik AB

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A i Kinnevik AB bör 69 procent hänföras till kvarvarande aktie och 31 procent till inlösenaktien. Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie B i Kinnevik AB bör 62 procent hänföras till kvarvarande aktie och 38 procent till inlösenaktien.

Avyttringspris för inlösenaktien i Kinnevik AB

Varje aktie i Kinnevik AB som har lösts in mot likvid i form av aktie i Zalando SE bör anses avyttrad för 185,68 kronor.

Anskaffningsutgift för aktie i Zalando SE

Varje aktie i Zalando SE som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 948,33 kronor."

Observera att: Eftersom man inte kan äga aktiefraktioner, och eftersom 143 Kinnevikaktier gav 28 aktier (0,1958 Zalando-aktier per Kinnevik-aktie), så har det med stor sannolikhet sålts av så kallade aktiefraktioner för din räkning. Denna försäljning ska deklareras.

Exempel:

 • Ägde man 100 st Kinnevik B-aktier 14e maj 2021 så hade man efter splitten 100 st Kinnevik-aktier och 100 st Kinnevik IL (inlösenaktier).
 • Om man inte sålde sina Kinnevik IL-aktier så konverterades de till Zalando-aktier. För 100 Kinnevik IL-aktier fick man alltså 19 st Zalando-aktier (100 * 0,1958). Eftersom Inlösenaktierna inte gick jämnt ut så fick man även betalt för fraktionerna som såldes av (eftersom 100 Kinnevik-aktier egentligen gav 19,58 Zalando-aktier).
 • Förutsatt att man inte sålt av sina 100 Kinnevik-aktier eller de 19 Zalando-aktierna så ska man då deklarera för:
  a) Avyttring av Kinnevik IL. Varje aktie i Kinnevik AB som har lösts in mot likvid i form av aktie i Zalando bör anses avyttrad för 185,68 kronor. Alltså de 100 stycken inlösenaktierna som byttes mot Zalando ska anses avyttrade till ett försäljningsbelopp om 18 568. Omkostnadsbeloppet för dessa är 38% av det ursprungliga (innan splitten) omkostnadsbeloppet för Kinnevik.
  b) Försäljning av aktiefraktioner. 0,58 aktier i Zalando har rapporterats sålda, omkostnadsbeloppet för dessa är 550 kronor (948,33*0,58).
   

Exempel i siffror

 • Ägde man 100 st Kinnevik B-aktier som man köpt för 40 000 SEK (GAV 400 kr/aktie) så fick man efter splitten 100 st Kinnevik B-aktier och 100 st Kinnevik IL (inlösenaktier).
 • Anskaffningsvärdet fördelades 62% till stamaktien och 38% till inlösenaktierna. I det här exemplet justerades omkostnadsbeloppet så att det nya omkostnadsbeloppet för Kinnevik B blev 24 800 kronor (62% * 40 000) och 15 200 kronor (38% * 40 000) kronor för inlösenaktierna.
 • De 100 inlösenaktierna löstes in mot 19,58 Zalando-aktier och samtidigt anses de 100 inlösenaktierna avyttrade för 18 568 kronor  (185,68 kr/ aktie) och där omkostnadsbeloppet är 15 200 kronor.
 • 0,58 Zalado-aktier såldes av och man fick betalt för de aktiedecimalerna som såldes. Omkostnadsbeloppet för dessa är 550 kronor (948,33*0,58).
   

Vänligen observera:

 • Om du ägt Kinnevik och fått utskiftning av Zalando på en ISK, kapitalförsäkring eller pensionskonton så behöver du inte deklarera Kinneviks utskiftning. Ovan information gäller enbart aktie- och fonddepåer*
 • Nordnet ger inte någon skatterättslig rådgivning kring hur du ska deklarera, för fler frågor hänvisar vi till skatteverket.

* Har man en ISK trots att ens skatterättsliga hemvist är i utlandet så kommer denna beskattas precis som en aktie- och fonddepå.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka