Hoppa till huvudinnehållet
Planerat driftunderhåll lördag kl 10:00-13:00. Under denna tid är det inte möjligt ta del av några av våra funktioner eller tjänster. 

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför kan jag inte ta ut mina sista 1 000 kronor av det tillgängliga saldot från min kapitalförsäkring?

För att undvika att du som kund övertrasserar din kapitalförsäkring behöver du ha ett värde om minst 1 000 kronor på din kapitalförsäkring, så att skatt och eventuella avgifter kan dras utan att saldot blir negativt. Dessa 1 000 kronor kan vara kontanta medel, eller investerade i finansiella instrument som daglighandlade fonder eller aktier med god omsättning.

Exempel: Lotta har en kapitalförsäkring med ett totalt värde på 1 500 kronor. Lotta vill ta ut 700 kronor. Eftersom uttaget skulle medföra att värdet på Lottas kapitalförsäkring understeg beloppsgränsen (1 000 kronor) kan hon inte göra önskat uttag. Istället har hon möjlighet att välja ett av nedan två alternativ:

1. Välja att behålla kapitalförsäkringen och låta 1 000 kronor i värde stå kvar. För Lotta innebär det alltså att hon kan ta ut 500 kronor (det vill säga det belopp som överstiger 1 000 kronor av det totala värdet).

2. Förutsatt att Lotta har haft sin kapitalförsäkring i mer än ett år, kan hon välja att avsluta den helt och därmed få ut hela värdet. För Lotta innebär det alltså att hon tar ut 1 500 kronor och att engagemanget avslutas.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka