Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka värdepapper kan jag inte investera i på mitt investeringssparkonto?

Det finns en hel del tillgångar som du inte får förvara på ditt investeringssparkonto. De vanligaste är följande:

  • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, exempelvis onoterade aktier.
  • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än 10 % av rösterna eller kapitalet.
  • Kvalificerade andelar i fåmansföretag.
  • Limited Partership-aktier.

Det är inte heller möjligt att använda sig av blankning på ditt investeringssparkonto. Här kan du se vilka värdepapper du kan investera i, inom ramen av ett investeringssparkonto.

 

Notera att personer som har anknytning och är deklarationsskyldig i USA inte kan handla värdepapper med amerikansk emittent* då vi har identifierat ett krav på att segregera och rapportera dessa innehav separat. Detta gäller från och med 24:e juni 2019.

* Med värdepapper menar vi bland annat aktier, börshandlade fonder (ETF) och börshandlade produkter (ETP), där emittenten är ett USA-baserat företag. Detta inkluderar, men begränsas inte till, i stort sett samtliga värdepapper med US ISIN-kod, vilket inte längre kommer vara tillåtet att hålla eller handla. Är du osäker på värdepapper kan du ta kontakt med kundservice.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm