Hoppa till huvudinnehållet
Just nu får vi många frågor om börsnoteringar. Du hittar alla aktuella företagshändelser som Nordnet erbjuder här.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beskattas ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonton schablonbeskattas, vilket innebär att du inte skattar för de vinster du gör, som för en aktie- och fonddepå.

Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 %-enhet och ger en schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 %. Golvet på statslåneräntan i denna uträkning är dock 1,25 %.

Detta innebär att skatten för 2021 blir 0,375% av kapitalunderlaget.

Ett räkneexempel:

  • Värdet ingång av 2021(1 januari) är 100 000 kr
  • Värdet vid ingången av andra kvartalet (1 april) är 120 000 kr
  • Värdet vid ingången av tredje kvartalet (1 juli) är 135 000 kr
  • Värdet vid ingången av fjärde kvartalet (1 oktober) är 140 000 kr
  • Summa av värde + värdeförändringar: 495 000 kr

För att få fram kapitalunderlaget ska summan av värde och värdeförändringar delas med fyra: 495 000 / 4 = 123 750 kr

Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlag multipliceras med 1,25 %. Den schablonintäkt som kommer vara förifylld i deklarationen för 2021 (som deklareras under 2022) blir 1 546,875 kr (123 750 * 1,25 procent). Schablonintäkten skattas sedan med 30 %, vilket gör att skatten slutligen blir ca 454 kr (1 546,875  * 0,30). Det är 0,375 % av kapitalunderlaget.

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka