Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför kan jag inte ta ut mina sista 1000 SEK av det tillgängliga saldot från min Kapitalförsäkring?

För att undvika att du som kund övertrasserar din kapitalförsäkring behöver du ha ett värde om minst 1 000 kronor på din kapitalförsäkring plus återstående avkastningsskatt, så att skatt och eventuella avgifter kan dras utan att saldot blir negativt. Dessa 1 000 kronor kan vara kontanta medel, eller investerade i finansiella instrument som daglighandlade fonder eller aktier med god omsättning. De sista 1000 kronorna kan alltså inte investeras i mer komplicerade instrument så som bull/bear-certifikat, minifutures, tracker-certifikat eller motsvarande.

Exempel: Lotta har en kapitalförsäkring med ett totalt värde på 1 500 kronor. Lotta vill ta ut 700 kronor. I sitt försäkringsbesked, som hon hittar här, ser hon även att hon av en återstående avkastningsskatt i år på 2 kronor. Eftersom uttaget skulle medföra att värdet på Lottas kapitalförsäkring understeg beloppsgränsen (1 002 kronor) kan hon inte göra önskat uttag. Istället har hon möjlighet att välja ett av nedan två alternativ:

1. Välja att behålla kapitalförsäkringen och låta 1 002 kronor i värde stå kvar. För Lotta innebär det alltså att hon kan ta ut 498 kronor (det vill säga det belopp som överstiger 1 002 kronor av det totala värdet).

2. Förutsatt att Lotta har haft sin kapitalförsäkring i mer än ett år, kan hon välja att avsluta den helt och därmed få 1498 kronor (d.v.s. skatten om 2 kronor dras i samband med uttaget). För Lotta innebär det alltså att hon tar ut 1 498 kronor och att engagemanget avslutas.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka