Hoppa till huvudinnehållet
Planerat driftunderhåll lördag kl 10:00-13:00. Under denna tid är det inte möjligt ta del av några av våra funktioner eller tjänster. 

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en framtidsfullmakt och hanterar ni sådana?

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakt fungerar som alternativ till god man och förvaltare och avser ekonomiska och personliga angelägenheter.

Nordnet tillhandahåller inte någon mall för framtidsfullmakter, däremot kan vi registrera en framtidsfullmakt så att fullmaktstagaren kan få fullmakt över kontot när framtidsfullmakten ska träda i kraft. För att framtidsfullmakten ska träda i kraft behöver följande blanketter skickas in i original till Nordnet, tillsammans med ID-kopior för både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren:

  • Framtidsfullmakten i original.
  • Nordnets fullmaktsblankett i original, signerad av fullmaktstagaren både som fullmaktsgivare och fullmaktstagare. Observera att olika kontotyper kräver olika fullmaktsblanketter.
  • Ska framtidsfullmakten skickas tillbaka från Nordnet så måste detta tydligt framgå i brevet.

Nordnets fullmaktsblanketter

  • Fullmakt för aktie/fonddepåer, ISK, IPS eller sparkonto via denna blankett.
  • Fullmakt för kapitalförsäkring, tjänstepensionsförsäkring, privat pensionsförsäkring eller kapitalpension via denna blankett.

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka