Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar börsens öppnings- och stängningscall?

Stockholmsbörsen tillämpar call (auktion) under 08:45-09:00 (öppningscall) samt från 17:25-17:30 (stängningscall). 

En auktion samlar ihop alla köp-och säljordrar som finns på marknaden och sedan räknas den kurs fram, till vilket flest aktier kan omsättas. Denna kurs kallas jämviktskursen och förutsatt att en jämviktskurs kan räknas fram är det den kursen aktien öppnar på klockan 09:00 eller stänger på 17:30. Order som skickas till marknaden under auktionen kommer inte direkt att gå till avslut utan det kommer ske när auktionen avslutas.

Observera att när stängningsauktionen är avslutad för ett värdepapper, är också handeln stängd i detta papper för dagen. 

Under öppningscallen matchas köp- och säljorder på så vis att den prisnivå där flest order möts bildar en så kallad jämviktskurs. Det är detta pris som aktien får som startkurs den dagen. Därför kan det bli så att en aktie kan röra sig rejält upp eller ned när börsen öppnar klockan 09.00 (exempelvis om bolaget släpper ett pressmeddelande med kurspåverkan under tiden när börsen är stängd). Ordrar som läggs under tiden börsen är stängd behöver därför inte gå till avslut när börsen öppnar, det beror på vilken kurs man lagt och vad jämvikskursen blir.

Bästa pris-principen
Börsen tillämpar en så kallad "bästa pris-principen", vilket innebär att du aldrig kan få ett sämre pris än det du angett i din order, däremot kan du få ett bättre pris. Om du exempelvis lagt en köporder på 100 kronor och jämviktskursen blir 102 kronor så kommer din köporder inte gå till avslut. Om du däremot lagt en köporder på 100 kronor och jämviktskursen blir 98 kronor så kommer din köporder gå till avslut och du får betala 98 kronor (före ev. courtagekostnader).

Detsamma gäller för säljordrar: Om du vill sälja för 100 kronor och jämviktskursen blir 98 kronor så får du inte avslut. Om du däremot vill sälja för 98 kronor och jämviktskursen blir 100 kronor så kommer din order gå till avslut och du får 100 kronor betalt (före ev. courtagekostnader).

Prioritetsordning
De köporder som ligger mest över och de säljorder som ligger mest under jämviktspriset prioriteras i matchningen. Det finns de som använder prioriteringen taktiskt i aktier som handlas så lite att det inte är säkert att man kan genomföra en affär. Genom att lägga en köporder som med marginal överstiger jämviktspriset blir du en prioriterad köpare, och tvärtom för säljaren.

Nasdaq har ett separat börssystem för illikvida aktier. Handeln i de aktierna som berörs sker inte kontinuerligt, utan istället genom 5 auktioner under handelsdagen;

 • Öppningsauktion med start kl 08:00 som avslutas med en slumpmässig matchning under de sista 5 sekunderna mellan 9:00:00- 9:00:05
   
 • Första auktion med start 09:00:05 som avslutas med en slumpmässig matchning under de sista 5 sekunderna mellan 11:00:00- 11:00:05
   
 • Andra auktion med start 11:00:05 som avslutas med en slumpmässig matchning under de sista 5 sekunderna mellan 13:00:00- 13:00:05
   
 • Tredje auktion med start 13:00:05 som avslutas med en slumpmässig matchning under de sista 5 sekunderna mellan 15:00:00- 15:00:05
   
 • Stängningsauktionen med start 15:00:05 som avslutas med en slumpmässig matchning under de sista 30 sekunderna mellan 17:29:30- 17:30:00

 

 

Detta auktionsförfarande, så kallade intradagsauktioner har införts för att skydda både investerare och förtroendet för marknaden. Aktier som handlas med s.k. Auction Only är idag:

Acrinova A
Ayima Group AB ser. B
Bawat Water Technologies AB
Binero Group AB
Bonava A
Catella A
Cline Scientific AB ser. B
Corem Property Group A
Electrolux A
FSport AB
Heliospectra AB
Hoylu AB
Kontigo Care AB
Learning 2 Sleep L2S AB
Logistea A
Midsona A
Midway A
Modern Times Group A
NCC A
Netmore Group AB ser. B
Nicoccino Holding AB
Northbaze Group AB
Ortivus A
Pallas Air Oyj
Ranplan Group AB
Starbreeze A
Stora Enso A
Svolder A
Tele2 A
TH1NG AB
Viaplay Group A
​​​​​​​

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm