Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar likviddagar?

Likviddagen är den dag som pengarna från en aktieaffär faktiskt krediteras eller debiteras kontot. De flesta börser och marknadsplatser tillämpar två likviddagar när du köper och säljer aktier. Det innebär att pengarna du får vid en aktieförsäljning inte ränteberäknas förrän andra bankdagen efter försäljningen. Det är först då pengarna från försäljningen egentligen levereras.

Eftersom börsen tillämpar likviddagar både för köp och sälj så kan du sälja aktier och direkt köpa aktier igen för samma belopp. Likviddagarna kommer då ta ut varandra. Du ser i dina transaktioner och notor vilken likviddag aktieaffären har.

Likviddagar vid uttag

 

När du säljer aktier och vill göra uttag av beloppet så bör du invänta två likviddagar för att undvika skuldränta. Du kan göra uttag direkt, men då pengarna inte gått likvid än så kommer du i så fall ha en skuld till Nordnet under 2 likviddagar som kostar dig ränta. Observera att detta även gäller interna överföringar.

Säljer du aktier och köper fonder för pengarna samma dag eller dagen efter, så kan du komma att bli debiterad ränta om handelsdagen för fondköpet är innan likviddagen för aktieförsäljningen.

Likviddag vid utdelningar eller företagshändelser

 

När du köper en aktie infaller likviddagen två handelsdagar efter köpet. Först då är du registrerad som aktieägare med rätt till utdelning. Därför handlas aktier som ger utdelning med en ink-dag (inklusive utdelning) som är två handelsdagar innan utdelningens avstämningsdag. 

Exempel på uttag innan likviddagarna har passerat

 

  • Antag att du säljer aktier till ett värde motsvarande 10 000 kronor måndag (T+0) och omedelbart tar ut hela kontots behållning.
  • Du kommer då låna 10 000 kronor av Nordnet de två likviddagarna som det tar innan aktieförsäljningen går likvid. Likviddagen är i det här exemplet är onsdag (T+2).
  • Räntesatsen går att utläsa från prislistan och är för tillfället 7,59 % (grundränta)+ 11,75% (övertrasseringsränta, om kreditavtal saknas), vilket blir en räntesats på 19,34% per år. 
  • Den totala räntekostnaden per dag blir  (10 000*19,34%)/360 = 5,37 kronor.
  • Den totala räntekostnaden för 2 dagar blir 5,37*2= 10,74 kronor och beloppet dras från kontot sista dagen i månaden.

     

Senast uppdaterat 2023-01-04, för aktuella räntesatser, se vår prislista.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka