Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar likviddagar?

Likviddag är den dag som pengarna från en aktieaffär faktiskt krediteras eller debiteras kontot. Marknaderna i Europa, exempelvis svenska börsen, tillämpar två likviddagar (T+2) när du köper och säljer aktier, medan börserna i USA och Kanada tillämpar en likviddag (T+1).

 

Vad innebär likviddagar?

 

När du får avslut på en aktieförsäljning så ser du försäljningsbeloppet tillgängligt direkt på ditt konto, men i själva verket har pengarna ännu inte levererats och aktierna har inte formellt bytt ägare - det sker först på likviddagen.

Det motsatta gäller när du köper aktier; Köpesumman dras direkt från kontot, men i själva verket har pengarna inte dragits än och aktierna inte bytt ägare rent formellt bytt ägare - det sker först på likviddagen.

 

Vad betyder T+0, T+1, T+2?

 

Det är branschspråk där:

 • T+0 = Trade + noll dagar (d.v.s. pengar och värdepapper byter händer på samma dag som handelsdagen).
 • T+1= Trade + 1 dag (d.v.s. pengar och värdepapper byter händer en bankdag efter handelsdagen).
 • T+2= Trade + 2 dagar (d.v.s. pengar och värdepapper byter händer två bankdagar efter handelsdagen).


Varför visar Nordnet pengarna som tillgängliga direkt efter en försäljning om de inte levererats till kontot?Eftersom alla trades över börsen hanteras med likviddagar så betyder det att likviddagarna för köp och sälj oftast tar ut varandra. Av den anledningen kan pengarna från en försäljning vara tillgängliga direkt på kontot så att du kan använda dem till ett nytt köp: eftersom likviddagen för försäljningen och likviddagen för köpet då kommer ta ut varandra: +(T+2) - (T+2).
 

Det innebär att pengarna du får vid en aktieförsäljning inte ränteberäknas förrän andra bankdagen efter försäljningen. Det är först då pengarna från försäljningen egentligen levereras.

Eftersom börsen tillämpar likviddagar både för köp och sälj så kan du sälja aktier och direkt köpa aktier igen för samma belopp. Likviddagarna kommer då ta ut varandra och det är därför du ser ditt saldo tillgängligt direkt efter en försäljning av aktier. Du ser i dina transaktioner och notor vilken likviddag aktieaffären har.När måste jag vara uppmärksam på likviddagar?

 

Det finns egentligen 3 tillfällen då du bör vara extra vaksam på likviddagar för att undvika eventuell ränta.

1. Om du sålt aktier eller andra börshandlade produkter och vill göra uttag på beloppet. 

Eftersom pengarna från försäljningen inte levererats än så innebär ett uttag av pengarna innan likviddagen att Nordnet lånar dig pengar för uttaget- ett sådant lån är räntebärande. Observera att uttag även innefattar interna överföringar inom Nordnet. För att undvika att debiteras ränta så kan du vänta med uttaget en bankdag (för aktier eller andra börshandlade produkter som handlas på marknadsplatser i USA eller Kanada) eller två bankdagar (för aktier eller andra börshandlade produkter som handlas på marknadsplatser Sverige eller andra europeiska marknadsplatser).

2. Om du sålt aktier eller andra börshandlade produkter och vill använda den försäljningslikviden för att köpa fonder.

Fonder handlas inte över börsen (undantaget är just börshandlade fonder, så kallade ETFer) och därför har fondköp eller fondförsäljningar inte några likviddagar. Skulle du sälja aktier för att köpa fonder så dras pengarna för fondköpet redan på affärsdagen (vilket ibland är T+0 för fonder med snabb handläggning), men pengarna från aktieförsäljningen har inte levererats än, det sker först T+1 (för amerikanska och kanadensiska aktier) eller T+2 (För svenska och europeiska aktier). För att undvika att debiteras ränta så kan du vänta med fondköpet en bankdag (för försäljning av aktier eller andra börshandlade produkter som handlas på marknadsplatser i USA eller Kanada) eller två bankdagar (för försäljning av aktier eller andra börshandlade produkter som handlas på marknadsplatser Sverige eller andra europeiska marknadsplatser).

3. Om du sålt aktier på marknadsplatser i Sverige och/eller Europa och vill använda den försäljningslikviden för att köpa aktier i USA och/eller Kanada

Eftersom USA och Kanada tillämpar en likivddag medan börserna i Europa tillämpar två likviddagar så tar likviddagarna inte ut varandra om du säljer på ena marknadsplatsen för att köpa på den andra. För att undvika att bli debiterad ränta behöver du vänta en bankdag efter försäljning av svenska och europeiska aktier om du tänker använda försäljningslikviden till att köpa amerikanska och kanadensiska aktier.

 

Likviddag vid utdelningar eller företagshändelser

 

När du köper en aktie infaller likviddagen två bankdagar efter köpet (för svenska och europeiska aktier) eller en bankdag efter köpet (för amerikanska och kanadensiska aktier). Först på likviddagen är du registrerad som aktieägare med rätt till utdelning. Därför handlas aktier som ger utdelning med en ink-dag (inklusive utdelning) som är två handelsdagar alternativt 1 handelsdag innan utdelningens avstämningsdag. På X-dagen (bankdagen efter ink-dagen och en bankdag innan avstämningsdagen) så handlas aktien exklusive utdelning.
 

Ink-dag: Sista dagen som aktien handlas inklusive rätt till utdelning. Om du säljer din aktie före eller under själva ink-dagen har du inte rätt till utdelning. Ink-dagen infaller alltid bankdagen innan X-dagen.

X-dag: första dagen som aktien handlas exklusive rätt till utdelning. Allt annat lika så kommer aktiens kurs sjunka med motsvarande utdelningens värde, eftersom aktien nu handlas utan rätt till utdelning.

Avstämningsdag: Bolag kommunicerar ofta en avstämningsdag för aktieutdelning, vilket är datumet du måste äga aktien för att ha rätt till utdelningen.

Observera att vissa amerikanska och kanadensiska aktier är dubbelnoterade och därmed handlas på olika marknadsplatser. Då kan X-dagen och Ink-dagen skilja sig beroende på marknadsplats.
Skulle du exempelvis köpa Lundin Mining Corporation noterat på Stockholmsbörsen så kommer den aktiens X-dag infalla en bankdag innan X-dagen för Lundin Mining Corporation noterad på Toronto Stock Exchange. Allt annat lika s faller aktiens kurs  med motsvarande utdelningens värde på X-dagen, och när bolaget har olika X-dagar så kommer därmed kursen skilja sig åt beroende på vilken marknadsplats din aktie handlas på.

 

Exempel på ränteberäkning vid uttag innan likviddagarna har passerat

 

 • Antag att du säljer svenska aktier till ett värde motsvarande 10 000 kronor måndag (T+0) och omedelbart tar ut hela kontots behållning.
   
 • Du kommer då låna 10 000 kronor av Nordnet de två likviddagarna som det tar innan aktieförsäljningen går likvid. Likviddagen är i det här exemplet är onsdag (T+2).
   
 • Räntesatsen går att utläsa från prislistan och är för tillfället 7,90 % (grundränta)+ 11,75% (övertrasseringsränta, om kreditavtal saknas), vilket blir en räntesats på 19,65 % per år.*
   
 • Den totala räntekostnaden per dag blir  (10 000*19,65%)/360 = 5,46 kronor.
   
 • Den totala räntekostnaden för 2 dagar blir 5,46*2= 10,92 kronor och beloppet dras från kontot sista dagen i månaden. Dragningen delas upp i två transaktioner:
  Kap Deb Ränta 4,39 kr (den ordinarie räntan, räntesats 7,90 %) och
  Kap Överbel Ränta 6,53 kr (övertrasseringsräntan, räntesats 11,75 %)
   

*Observera att Private Banking-kunder och Active trading-kunder har en separat prislista med andra räntesatser.

Senast uppdaterat 2025-05-28, för aktuella räntesatser, se vår prislista.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm