Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beräknas ränta på mitt konto?

Räntan beräknas utifrån 30 räntedagar per månad och 360 räntedagar per år. Vilken procentsats räntan har återfinns under menyfliken Kundservice följt av Prislista.
Om du saknar kreditavtal och hamnar övertrasserad så kommer du dels betala basränta men också en övertrasserings-/överbelåningsränta.

Exempel

 

Antag att du är överbelånad med 15 000 kr i 3 dagar och att basräntan är 7,90 % och överbelåningsräntan är 11,75 %.

Årsräntan blir då 19,65 % % vilket ger räntan (0,1965 * 15 000) = 2 947,5 kr/år

Ränta per dag: 2 947,5/360 = 8,188 kr per dag

Ränta 3 dagar: 8,18 * 3 = 24,57.

Räntan debiterats alltid vid månadsskiftet och den är updelad på två transaktioner : en transaktion för basräntan (kap. deb. ränta) och en transaktion för övertrasseringsräntan (kap. överbel. ränta).

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm