Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en teckningsoption (TO)?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Exempel
Ellwee TO1 (Ellwee teckningsoption serie 1) ger dig under anmälningsperioden 1 maj 2021 t.o.m. 31 maj 2021 rätt att teckna (köpa) en ny aktie i bolaget per en teckningsoption till ett pris om 2,5 SEK per aktie. Handlas Ellwees aktie, under anmälningsperioden, högre än 2,5 SEK har teckningsoptionen ett realvärde och ligger "in the money". Är teckningsoptionen "in the money" så lägger Nordnet upp en företagshändelse där du kan välja att utnyttja dina teckningsoptioner.

Handlas däremot Ellwees aktie, under anmälningsperioden, lägre än 2,5 SEK ligger optionen "out of money" och kommer då förfalla värdelös efter anmälningsperiodens slut. I det här fallet är det billigare att köpa Ellwee-aktien över börsen istället för att utnyttja en teckningsoption och betala 2,5 SEK/aktie.

 

Vill du nyttja dina teckningsoptioner?
Under anmälningsperioden kan du besvara erbjudandet via Mina sidor följt av Företagshändelser förutsatt att det är sista eller den enda anmälningsperioden. Har bolaget flera anmälningsperioder och du vill nyttja teckningsoptionen under en av de första perioderna skickar du istället ett meddelande från inloggat läge med information om vilken teckningsoption det berör, vilket konto och hur många teckningsoptioner du vill utnyttja.

 

Vill du köpa teckningsoptioner?

Om teckningsoptionerna är upptagna till handel så är de det under en begränsad tid. Innan du köper teckningsoptioner behöver du genomföra en passandebedömning för "aktierelaterade värdepapper". Även om du köpt teckningsoptioner så behöver du antingen svara för teckningsoptionerna eller sälja dem för att de inte ska förfalla värdelösa efter sista handelsdagen.

 

Vill du sälja teckningsoptioner?

Värdet på teckningsoptionerna kommer bero på om optioner är "in the money" eller ej, samt på marknadens förväntningar över hur aktiekursen ska utvecklas under teckningsoptionens återstående tid. Du behöver inte invänta anmälningsperioden utan kan sälja teckningsoptionerna förutsatt att de är upptagna till handel.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka