Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är tvångsinlösen?

Om du tackar nej, eller inte besvarar ett uppköpserbjudande riskerar du att dina aktier tvångsinlöses.

Tvångsinlösen innebär att minoritetsägare tvingas sälja sina aktier, trots att de inte har accepterat uppköpserbjudandet. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i det uppköpta bolaget. De kan då köpa loss de resterande ägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande.

Tvångsinlösenprocessen börjar med att det köpande bolaget avnoterar det uppköpta bolaget från börsen. Processen pågår ofta under 6-24 månader. Under denna period sker ingen organiserad handel i aktien, däremot kan du hitta en köpare utanför börsen. Det här medför att det blir svårare för kvarvarande aktieägare att handla med sina aktier. När tvångsinlösenprocessen är klar får de aktieägare som inte tackade ja till erbjudandet sina pengar. Utbetalning vid tvångsinlösen sker alltid i likvida medel.

Nordnet är inte part i en tvångsinlösenprocess.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm