Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka avtal behövs för optionshandel i ISK?

För att handla med optioner i ISK behöver du ingå flera avtal med Nordnet. Samtliga avtal finns nu att signera digitalt med BankID. Du hittar samtliga nedan.

På din aktie- & fonddepå behövs följande avtal (dessa behövs även om du bara ska handla på ISK)

 • Kreditavtal & Förfogandeavtal samt Ramavtal för värdepapperslån. Ansök här
   

På ditt ISK behövs följande avtal:

 • Kreditavtal & Förfogandeavtal, Derivathandelsavtal och Fullmakt Derivat Investeringssparkonto. Ansök här.
   

Utöver ovan avtal behöver du även ha godkänd passandebedömning för:

 • Standardiserade optioner och terminer
 • Belåning
 • Blankning
   

Observera att du som kund själv noga måste sätta dig in i de villkor, egenskaper och risker som gäller för handel med derivatinstrument. Notera att derivathandel på investeringssparkonto påverkar kapitalberäkningsunderlaget och därmed schablonskatten vid bl.a. terminshandel, utfärdande av optioner och vid lösentransaktioner där underliggande tillgångar saknas på investeringssparkontot.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka