Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar stop loss i en Mini Future?

Stop loss-nivå är en angiven nivå och skulle den underliggande tillgången nå denna nivå kommer produkten att avslutas automatiskt (det sker då en knockouthändelse) och ett restvärde beräknas. Om restvärdet är större än noll betalas det ut till innehavarna av Mini Futuren. Detta benämns ofta som en inbyggd stop loss. Stop loss-nivån hänger ihop med Mini Futurens finansieringsnivå, som justeras varje dag, och stop lossbufferten.

I en Mini LONG uppgår stop loss-nivån till summan av finansieringsnivån och stop loss-bufferten och i en Mini SHORT uppgår den till finansieringsnivån minus stop loss-bufferten. Nordea som emittent av Nordnets Mini Futures beräknar dagligen stop loss-bufferten, baserat på finansieringsnivån. Nordea kan när som helst justera stop loss-bufferten, dock inte högre än den maximala stop lossbufferten. På nordnet.se/minifutures hittar du information om varje Mini Futures stop loss-nivå. Restvärdet kan ha ett värde mellan noll och stop loss-bufferten. Stop loss-bufferten är skillnaden mellan stop loss-nivån och finansieringsnivån.

Läs mer om Finansieringsnivå.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka