Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad innebär "Finansieringsnivå" i en Mini Future?

Finansieringsnivån är en viktig parameter vid beräkning av en Mini Futures värde, eftersom att det är den som bestämmer hävstången i produkten.
För en Mini LONG gäller att ju högre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgångens pris, desto högre blir hävstången. I en Mini SHORT gäller att ju lägre finansieringsnivån är i relation till den underliggande tillgången, desto högre blir hävstången.

För att kunna erbjuda produkter med olika hävstång noterar man därför oftast en mängd produkter på samma underliggande tillgång fast med olika finanseringsnivå. Vartefter den underliggande tillgången förändras i pris noterar man löpande nya produkter för att hela tiden försöka hålla utbudet uppdaterat.

Nordea som emittent av Nordnets Mini Futures fastställer finansieringsnivån för varje Mini Future på utgivningsdagen och justerar därefter den dagligen uppåt i en Mini LONG och nedåt i en Mini SHORT. I filtreringslistorna på nordnet.se hittar du den aktuella finansieringsnivån för varje Mini Future.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm