Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Jag försöker sälja mitt innehav men det saknas priser, vad ska jag göra?

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets börshandlade produkter ingående i Nordnet Markets. Under vissa tillfällen kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja börshandlade produkter. Detta kallas för likviditetsrisk och kan till exempel inträffa då den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid. Även tekniska avbrott kan störa handeln och påverka Nordeas möjlighet att erbjuda priser i produkten.

Om du har ett befintligt innehav i en produkt som du bestämt dig för att sälja men inte kan på grund av avsaknaden av priser i orderboken från market maker, följ då instruktionerna nedan. Genom att följa instruktionerna nedan ger du market makern av produkten möjlighet att i första hand försöka lösa eventuella problem med prissättningen så att du kan sälja ditt önskade innehav. I andra hand skapar du dig själv rätt förutsättningar att vid ett senare tillfälle kunna få ditt ärende prövat i händelse av en reklamation till följd av den uteblivna prissättningen.

  1. Försök sälja ditt innehav genom att registrera en säljorder på hemsidan, appen eller i någon av våra handelsapplikationer.
  2. Om din order inte kan utföras, kontakta omgående Nordnets mäklare på telefonnummer 010-583 31 00 och meddela att du vill stänga din position.
  3. Nordnet noterar ner tidpunkten för samtalet och försöker samtidigt kontakta market maker av produkten för att försöka få igång prissättningen.
  4. Sälj ditt innehav omgående när market maker erbjuder priser i produkten igen.
  5. Inkom med eventuell reklamation genom att skicka ett meddelande till kundservice i inloggat läge om du anser att du lidit ekonomisk skada till följd av det inträffade


Klagomål som lämnats in i enlighet med ovan kommer att behandlas och eventuella fel kompenseras i enlighet med villkoren och avgöras från fall till fall.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka