Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad skiljer ett certifikat med en stop loss-buffert från ett certifikat utan stop loss-buffert?

Vissa Bull & Bear-certifikat har en så kallad stop loss-buffert som fungerar som ett extra skydd på nedsidan i produkten. Det betyder att om den underliggande tillgången utvecklas i en ofördelaktig riktning sett till din exponering så kommer ett certifikat med stop loss-buffert att avslutas före ett certifikat utan stop loss-buffert.
Det här innebär att ett certifikat med stop loss-buffert kan komma att ha kvar ett återbetalningsvärde/restvärde i händelse av knock tillskillnad från ett certifikat utan stop loss-buffert där värdet i händelse av knock alltid fastställs till 0.

För ett certifikat med stop loss-buffert innebär det här att om den ofördelaktiga utvecklingen av den underliggande tillgången en handelsdag är lika med eller överstiger angiven stop loss-buffert så kommer handeln med värdepappret automatiskt att avslutas. Om certifikatet når sin stop loss-nivå kallas det att produkten knockas, vid en eventuell knock kommer Nordea, som market maker av produkten, snarast försöka avyttra sin hedgeposition och därefter fastställa ett restvärde i produkten sett till vart man lyckats stänga hedgepositionen i den underliggande tillgången. Notera att restvärdet fortfarande kan komma att fastställas till noll även om produkten har en s.k. stop loss-buffert, det finns m.a.o. ingen garanti att produkten har ett restvärde i händelse av knock.

Vid stora marknadsrörelser kan priset på den underliggande tillgången snabbt komma att falla igenom sin stop loss-nivå till en nivå där market maker inte längre kan stänga sin hedgeposition med något värde kvar i produkten. Om restvärdet är större än noll kommer beloppet automatiskt att utbetalas till innehavare av värdepappret inom 10 bankdagar.

sidan för utstoppade och förfallna produkter kan du se om en produkt stoppats ut samt om den har ett eventuellt restvärde eller inte.

Bull & Bear-certifikat med vs. utan stop loss-buffert
 

HävstångMed stop loss-buffertUtan stop loss-buffert
204,50%5,00%
185,00%5,56%
156,00%6,67%
127,50%8,33%
109,00%10,00%

 

Tabellen ovan visar på exempel och kan komma att omfatta fler produkter med andra hävstänger och andra buffertnivåer.
För att veta om en produkt omfattas av stop loss-buffert eller inte, se separat fråga: Hur vet jag om certifikatet har en stop loss-buffert eller inte?

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm