Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför hittar jag inte Superfonden?

Den 1:a mars 2020 bytte Nordnets fyra indexfonder namn. Bakgrunden till förändringen är att vi av regulatoriska skäl inte längre kan använda ordet super i namnen. Fonderna kommer därför i fortsättningen ha namn av mer deskriptiv karaktär. Du kan läsa mer om bakgrunden här.

I övrigt förändras ingenting. Förvaltningsavgiften är fortfarande 0 procent, och fonderna följer samma index som tidigare. 

Namnstrukturen för våra fonder blir i fortsättningen följande:
- Superfonden Sverige byter namn till Nordnet Indexfond Sverige
- Superfondet Norge byter namn till Nordnet Indeksfond Norge
- Superfonden Danmark byter namn till Nordnet Indeksfond Danmark
- Superrahasto Suomi byter namn till Nordnet Indeksirahasto Suomi

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka