Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka risker finns det med Nordnet AutoTrader?

Nordnet AutoTrader kan användas som en avancerad tjänst för automatiserad bevakning av aktiemarknaden. Nordnet AutoTrader ger dig en möjlighet att skicka in en eller flera order till marknaden om vissa av dig förbestämda villkor uppfylls. Sättet att använda Nordnet AutoTrader är många och det är du själv som sätter gränserna. Vi rekommenderar att du noga studerar manualer och guider som du hittar på Autostock.se

innan du börjar använda programmet och givetvis kan också Autostocks support-avdelning hjälpa dig med eventuella frågetecken.

 

Att tänka på

Observera att det automatiskt görs en depåkontroll inför en köporder för att verifiera att det finns täckning för köpbeloppet. Motsvarande sker också inför en säljorder för att verifiera att din depå innehåller de aktier eller andra instrument du har för avsikt att avyttra.

Tänk även på att eftersom du inte kan lägga ut köpordrar på marknaden för fler instrument än vad du har täckning för, eller lägga ut säljordrar på marknaden att sälja aktier eller andra instrument du inte har (blankningsavtal undantaget), så kan en första order som redan ligger på marknaden konkurrera ut en andra order och hindra att denna skickas iväg.

 

Guider och manualer

Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att du uppmärksammar att det föreligger särskilda risker vid användandet av Nordnet AutoTrader. Du bör speciellt notera riskerna med:

  • Felaktig information från börserna.
  • Avslutskurser som inte motsvaras av ett korrekt marknadsvärde
  • Kraftiga kurssvängningar i aktier eller andra instrument med låg omsättning
  • Avslut som tillkommit genom otillåten kursmanipulation
  • Förändringar i bolags aktiekapital eller andra liknande händelser och åtgärder, som emissioner, splittar, utdelningar och likande, som påverkar kursen för berört instrument.

Nämnda risker kan innebära att automatiskt kopplade order går iväg till marknaden och ger dig ett avslut som du inte alls hade tänkt dig.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm