Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur lägger jag upp en fullmakt?

Automatisk föräldrafullmakt gäller för minderårigas konton. Där behövs det alltså ingen extra fullmaktsblankett utan föräldrarna får tillgång till den minderåriges konto när det öppnas. När barnet fyller 18 år så kommer alla fullmakter tas bort per automatik.
 

Ska en annan vuxen, utöver vårdnadshavare, ha fullmakt över barnets konto så används följande digitala formulär (beroende på kontotyp):

ISK (investeringssparkonto) och AF (aktie- och fonddepå)Detta formulär
KF (kapitalförsäkring)Detta formulär
SparkontoDetta formulär

 

De digitala fullmaktsformulären signeras med det omyndiga barnet som fullmaktsgivare, vårdnadshavarna som förmyndare och den andra vuxna som ska få fullmakt som fullmaktshavare. Formuläret signeras sedan med BankID av förmyndare och fullmaktshavare. 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm